• Lista dzieci przyjętych

     •  

      Zgodnie z & 11 b Rozporządzenia MEN z dnia 25 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości także na stronach internetowych jednostek systemu oświaty.

       

      Na  dzień  dzisiejszy ,tj 15.04.2020 r. Szkoła Podstawowa i. prof. J. Kostrzewskiego w Węglewie dysponuje 10 miejscami wolnym w klasie 1 i 11 miejscami wolnymi w oddziale przedszkolnym.

       

       

       

     • Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

     • Światowy Dzień Świadomości Autyzmu obchodzimy corocznie 2 kwietnia.

      Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) autyzm występuje u 1 na 100 dzieci.
      Autyzm to zaburzenie rozwoju o charakterze neurobiologicznym. U każdej osoby objawia się inaczej, dlatego specjaliści mówią o spektrum autyzmu. Autyzm nie jest chorobą, ale innym sposobem odbierania świata i myślenia. Osoby ze spektrum autyzmu o wiele silniej niż inni ludzie odbierają bodźce wzrokowe, słuchowe, zapachowe, czuciowe. Autyzm może być niewidoczny w pierwszym momencie, zachowania nietypowe mogą być odbierane jako niegrzeczne. Dzieci, młodzież i dorośli za spektrum autyzmu często doświadczają nietolerancji.

      Dlatego na znak solidarności z osobami ze spektrum autyzmu 2 kwietnia świat staje się...niebieski! Tego dnia załóż niebieską koszulkę, spodnie, spódniczkę, wpleć we włosy błękitne wstążki lub wepnij spinki.Pomaluj swoją dłoń na niebiesko, odciśnij na kartce, zrób zdjęcie ... . Przybij "niebieską piątkę"! Okaż wsparcie!

      Czekamy na Wasze zdjęcia na Facebook'u :)

      Więcej na:https://www.polskananiebiesko.pl/

      https://synapsis.org.pl/au…/czym-jest-autyzm/objawy-autyzmu/

      Dziękujemy Pani Jagodzie i Pani Asi za dostarczenie ciekawych materiałów oraz Pani Jagodzie za stworzenie gazetki szkolnej.

     • Zmiana w organizacji rekrutacji do przedszkola i klasy I szkoły podstawowej

     • Z uwagi na aktualną sytuację zagrożenia epidemiologicznego w kraju, w trosce o zdrowie i  bezpieczeństwo osób biorących udział w procesie rekrutacji do publicznych przedszkoli i klas I szkół podstawowych na terenie Gminy Pobiedziska, informujemy:


      Zmianie  ulega  sposób  dostarczenia  do  przedszkola/szkoły  oświadczenia 
      potwierdzającego przez rodzica/opiekuna woli przyjęcia dziecka do wybranej placówki. 


      Przypominamy,  że  w  terminie  od  31.03.2020  r.  godz.  13.00  do  09.04.2020  r.  godz.  17.00
      rodzic/opiekun  prawny  dziecka  zakwalifikowanego  ma  obowiązek  dostarczyć  do  placówki 
      oświadczenie woli przyjęcia dziecka.


      Oświadczenia  będą  przyjmowane  wyłącznie  w  formie  elektronicznej.  Można  to  zrobić  za 
      pośrednictwem  platformy  www.nabor.pcss.pl/pobiedziska  lub  za  pomocą  poczty  elektronicznej na adres szkoły:szkolaweglewo@wp.pl


      Jednocześnie informujemy, że terminy rekrutacji nie ulegają zmianie.
      Listy  dzieci  zakwalifikowanych  i  niezakwalifikowanych  do  przedszkola/szkoły  zostaną  podane  do  publicznej  wiadomości  31  marca  br.,  a  15  kwietnia  br.  listy  dzieci  przyjętych  i  nieprzyjętych.
      Prosimy o zapoznanie się z listami dzieci zakwalifikowanych i przyjętych poprzez system 
      elektroniczny.


      Uwaga! Niepotwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola/szkoły jest równoznaczne z 
      rezygnacją z miejsca.

     • Konkurs Pieśni Liturgicznej

     • Uczennica klasy VII - Emilia Cieśla przygotowuje się do udziału w konkursie Pieśni Liturgicznej - Salve Regina, organizowanym przez Zgromadzenie Sióstr Apostolstwa Katolickiego w Zakopanem.

       

      Emilia zgodziła się podzielić swoim talentem i tym samym pokazać jak pięknie i produktywnie można wykorzystać czas spędzony w domu.

     • Światowy Dzień Zespołu Downa

     •   Światowy Dzień Zespołu Downa, ang. World Down Syndrome Day (WDSD) – święto obchodzone corocznie 21 marca z inicjatywy Europejskiego Stowarzyszenia Zespołu Downa ustanowione w 2005 roku, od 2012 roku pod patronatem Organizacji Narodów Zjednoczonych.

        Data obchodów nie jest przypadkowa – dzień 21 marca patronuje rozpoczynającej się wiośnie i narodzinom ludzi niezwykłych, data wiąże się również z istotą zaburzenia – trisomią 21 chromosomu.

         W ten dzień na znak solidarności z chorymi można założyć skarpetki w różnych kolorach. Im więcej kolorów i wzorów, tym lepiej - wyglądając nieco odmiennie wysyłamy sygnał, że akceptujemy odmienność osób chorujących na zespół Downa.

        Nasi uczniowie, pomimo pozostania w domach, również okazali znak solidarności  z chorymi. Jak widać, jest to łatwiejsze niż może się wydawać ;) 

       

       

     • Wirtualne spacery po muzeum

     • W związku z rozporządzeniem MEN dotyczącym pozostania w domu wiele muzeów wyszło z propozycją zwiedzania online. 

      Serdecznie zapraszamy do zajrzenia na stronę Ku kulturze , która prezentuje listę obiektów oferujących wirtualne spacery. 

      Wierzymy, że każdy z Was znajdzie dla siebie coś ciekawego.

     • Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

     • Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca
      z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa. 

       

      Lekarze, specjaliści, eksperci WHO wskazują, że wprowadzenie odpowiednich i odpowiedzialnych działań może ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce może zagrozić zdrowiu obywateli. Dlatego na podstawie tzw. specustawy Minister Edukacji Narodowej przygotował rozporządzenie, które czasowo ogranicza funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na obszarze całej Polski.

       

      Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

       

      Zawieszenie zajęć dotyczy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych (publicznych i niepublicznych), z wyjątkiem: 

      • poradni psychologiczno-pedagogicznych;
      • specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych;
      • młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych;
      • przedszkoli i szkół w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej;
      • szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich;
      • szkół przy zakładach karnych i aresztach śledczych.

       

      Dyrektorze,

       

      • zajęcia w Twojej szkole, przedszkolu, placówce będą zawieszone na
       2 tygodnie;  
      • 12 i 13 marca br. to dni, w których w przedszkolach i szkołach podstawowych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze;
      • od 12 marca br. uczniowie szkół ponadpodstawowych nie przychodzą do szkół;
      • poinformuj uczniów, rodziców i kadrę pedagogiczną o tym, jak będą wyglądały kolejne dni;
      • od poniedziałku, 16 marca br. wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do przedszkoli i szkół. Nauczyciele pozostają w gotowości do pracy;
      • poinformuj niezwłocznie rodziców i nauczycieli o ograniczeniu funkcjonowania placówki. Wykorzystaj do tego dziennik elektroniczny lub inne środki komunikacji z rodzicami i nauczycielami. Wywieś informację o zawieszeniu zajęć w widocznym miejscu;
      • możesz poprosić nauczycieli o to, aby przygotowali materiały dydaktyczne do samodzielnej pracy uczniów w domu. Ministerstwo Edukacji Narodowej przekaże informacje dotyczące e-materiałów, z których mogą korzystać uczniowie i nauczyciele;
      • w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, w placówkach kształcenia ustawicznego oraz w centrach kształcenia zawodowego zawieszenie zajęć dotyczy również zajęć realizowanych w ramach praktycznej nauki zawodu;
      • uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami nie uczęszczają do szkoły. Realizują jednak przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach;
      • od 16 marca br. będą zawieszone zajęcia realizowane w ramach turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników;
      • śledź na bieżąco komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju. Sprawdzaj również komunikaty wysyłane przez System Informacji Oświatowej.

       

      W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty nauczycielom pozostającym w gotowości do pracy przysługuje wynagrodzenie ustalone na podstawie Kodeksu Pracy (art. 81 § 1).

       

      Rodzicu,

       

      • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
      • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
      • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
      • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
      • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
      • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

       

      Uczniu,

       

      • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
      • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
      • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
      • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

       

       

      Platforma epodreczniki.pl i materiały do samodzielnej nauki

       

      Zachęcamy nauczycieli, aby w najbliższym czasie wspierali uczniów w nauce i przekazywali materiały do samodzielnej pracy w domu. Szczególnie prosimy o objęcie opieką uczniów, którzy przygotowują się do tegorocznego egzaminu ósmoklasisty, maturalnego oraz zawodowego i udostępnienie im niezbędnych materiałów.   

       

      Rekomendujemy wykorzystanie w tym celu następujących rozwiązań:

      • dziennik elektroniczny;
      • strona internetowa szkoły, przedszkola, placówki oświatowej;
      • mailing do rodziców, a w przypadku uczniów starszych wysyłanie materiałów bezpośrednio do młodzieży.

       

      Na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej epodreczniki.pl udostępniliśmy
      e-materiały do wykorzystania przez nauczycieli lub do samodzielnej nauki przez uczniów. Epodręczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych.

       

      Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

       

      • Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.
      • Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.

       

      Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus

       

      Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590!

      Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię, co zrobić, by otrzymać pomoc.

       

      Departament Informacji i Promocji

      Ministerstwo Edukacji Narodowej

       

     • Konkurs "Do hymnu".

     • W dniu dzisiejszym wzięliśmy udział w III edycji Ogólnopolskiego Konkursu dla Szkół Podstawowych 
      DO HYMNU 
      z okazji 102. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

       

      Gorąco dziękujemy Panu Patrykowi  Gadzińskiemu za poświęcony czas oraz pomocne wskazówki podczas przygotowań do konkursu. 

     • 135 rocznica urodzin patrona szkoły

     • W dniu dzisiejszym obchodziliśmy 135 rocznicę urodzin patrona naszej szkoły. To właśnie 25 lutego 1885 roku w Węglewie urodził się profesor Józef Kostrzewski.

      Z tej okazji pani Elżbieta Ołtarzewska, nauczycielka historii zapoznała uczniów z biografią Profesora. Cała społeczność szkolna wysłuchała ciekawego wykładu zawierającego mnóstwo interesujących faktów z życia Profesora. Dowiedzieliśmy się gdzie dorastał prof.Kostrzewski, gdzie studiował oraz mieliśmy możliwość zobaczenia jego świadectwa szkolnego.

      Następnie uczniowie zostali zaproszeni do wspólnej pracy. Klasy V-VIII mogły wykazać się swoją wiedzą, rozwiązując krzyżówkę o patronie, natomiast najmłodsi uczniowie oraz przedszkolaki przeniosły postać
      prof. Józefa Kostrzewskiego na kartkę.

     • Tłusty Czwartek 2020

     • ,,Powiedział Bartek, że dziś tłusty czwartek, a Bartkowa uwierzyła, dobrych pączków nasmażyła”

      Zgodnie z tradycją najważniejszym bohaterem dzisiejszego dnia był pączek. Tłustym czwartkiem rozpoczynamy ostatni tydzień karnawału, w związku z czym możemy sobie dzisiaj pozwolić na całodniowe objadanie się. 

       

      Świętowanie rozpoczęliśmy już wczoraj kiedy to klasa III własnoręcznie przygotowała dla kolegów i koleżanek faworki. Dzisiaj, każdy z uczniów został poczęstowany pączkiem umilając sobie tym samym dzień.

     • Dzień Bezpiecznego Internetu 2020

     • Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI)  powstał z inicjatywy Komisji Europejskiej w 2004 roku. Ma na celu zwrócenie uwagi na bezpieczne korzystanie z zasobów internetowych.

      Głównym punktem obchodów DBI jest konferencja na temat bezpieczeństwa dzieci i młodzieży online. Odbywa się ona w Warszawie i uważana jest za największą konferencję w Europie.

      W naszej szkole obchody Dnia Bezpiecznego Internetu rozpoczęły się od spotkania z panami policjantami, ktorzy przybliżyli oraz zwizualizowali zagrożenia płynące z Internetu.

      Ponadto uczniowie wykonali plakaty, prezentacje oraz podobizny wirusa komputerowego. Następnie można było spróbować swoich sił w quizie dotyczącym bezpiecznego korzystania z zasobów internetowych.

      Również przedszkolaki brały czynny udział w obchodach stawiając czoła wirutalnym pytaniom i zagadkom. 

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa w Węglewie im. prof. Józefa Kostrzewskiego
   • 061 8177 046
   • Szkoła Podstawowa w Węglewie im. prof. J. Kostrzewskiego, 62-010 Pobiedziska Poland
   • http://spweglewo.biposwiata.pl Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Prof. Józefa Kostrzewskiego w Węglewie tel: 618177046, e-mail: szkolaweglewo@wp.pl 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej im. Prof. Józefa Kostrzewskiego w Węglewie możliwy jest pod numerem tel. 618177046. 3. Dane osobowe Pana/i/ będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych oraz Kodeksu Pracy – Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 108). Podstawą legalności przetwarzania są cele wynikające z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (realizacja statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce). 4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 5. Dane osobowe Pana/Pani będą przechowywane przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji lub innych przepisach prawa. 6. Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody – nie obowiązuje, jeśli dane przetwarzane są na podstawie przepisów prawa. 7. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych. 8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa pracy, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
  • Logowanie