• Konkursy przedmiotowe 2020/2021

    1. Dzień Liczby Pi -> klik
    2. Mistrz Klawiatury - KONKURS PRZENIESIONY. TERMIN PODAMY WKRÓTCE.
    I. Konkurs organizowany jest przez nauczyciela informatyki, Panią Natalię Łagodzińską w Szkole Podstawowej w Węglewie.
    II. Konkurs odbędzie się w ostatnim tygodniu października, na lekcjach informatyki.
    III. W konkursie biorą udział wszyscy uczniowie klas 4-8.
    IV. Celem konkursu jest:
       a) rozwijanie zainteresowań informatycznych,
       b) doskonalenie techniki sprawnego pisania na klawiaturze,
       c) ćwiczenie poprawności pisania na klawiaturze,
       d) rozwijanie zdrowej rywalizacji między uczniami.
    V. Prawidłowość przebiegu konkursu nadzoruje nauczyciel informatyki.
    VI. Konkurs będzie polegał na uzyskaniu najszybszego czasu w przepisaniu przygotowanego tekstu. Uczeń może podejść do testu dwa razy.
    VII. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły.
    VIII. W sprawach spornych ostateczną decyzję podejmie nauczyciel przeprowadzający konkurs.