• Nasza szkoła korzysta z platformy EduPage, na której znajdziesz bieżące informacje z życia szkoły, aktualny plan lekcji i wiele innych informacji.
     • 11 października w oddziale przedszkolnym obchodziliśmy Dzień Drzewa

      Święto Drzewa jest programem edukacji ekologicznej Klubu Gaja,organizowanym co roku 10 października od 2003roku.Nasze przedszkolaki po raz pierwszy włączyły się w tę akcję i w tym roku posadziły pierwsze drzewo,które nasza szkoła otrzymała podczas Pikniku Ekologicznego.Zajęcia poświęcone były drzewom,ich wpływowi na środowisko.

     • 4 października-IX Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

      W piątek-4 października obchodziliśmy w naszej szkole IX Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia.Dzień ten ma zadanie zachęcić wszystkich do przypomnienia sobie tabliczki mnozenia.Uczniowie,rodzice i nauczycieli mieli sposobność rozwiązać zadanie sprawdzające ich znajomość tabliczki mnożenia w szkole.Następnie uczniowie pod opieką nauczycieli,udali się na wycieczkę w celu sprawdzenia znajomości tabliczki mnożenia wśród chętnych mieszkańców Węglewa.Jednymi z rozwiązujących zadania z tabliczki mnożenia byli: ksiądz proboszcz S.Brząkała i Mama Emilki.

     • Dzień Chłopca

      30 września z okazji Dnia Chłopca naszą szkołę odwiedzili uczniowie Szkoły Podstawowej im.Wincentego Witosa w Łagiewnikach Kościelnych,którzy wraz ze swoim trenerem Marcinem Matuszakiem przedstawili pokaz karate.Następnie zaangażowali nas do wzięcia udziału w pokazie.

      Jeszcze raz dziękujemy za przyjęcie zaproszenia i odwiedzenie naszej szkoły!

     • Sprzątanie Świata

      W tym roku akcja sprzątania świata przebiegała pod hasłem:"Nie śmiecimy-sprzątamy-zmieniamy".Od samego rana nasi uczniowie spotkali się na sali,aby zaprezentować działania,które przygotowywali przez cały tydzień.Klasa 2 przygotowała projekt,klasa 3-piosenkę ekologiczną,kl.5-prezentację multimedialną,kl.6-robota z surowców wtórnych,kl.7-makietę,a kl.8-quiz.Po zaprezentowaniu swoich działań dzieci,zaopatrzone w rękawiczki jednorazowe i worki,udały się wyznaczonymi trasami w celu posprzątania zaśmieconych miejsc.

     • Międzyszkolny Turniej Piłki nożnej w Biskupicach

      Międzyszkolny Turniej Piłki nożnej w Biskupicach

      W dniu 13 września drużyna chłopców z klasy 8 reprezentowała naszą szkołę w Miedzyszkolnym Turnieju Piłki Nożnej,który odbył się w Szkole Podstawowej im.Bolesława Chrobrego w Biskupicach Wielkopolskich.

  • Partnerzy

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa w Węglewie im. prof. Józefa Kostrzewskiego
   • szkolaweglewo@wp.pl
   • 061 8177 046
   • Szkoła Podstawowa w Węglewie im. prof. J. Kostrzewskiego, 62-010 Pobiedziska
   • http://spweglewo.biposwiata.pl Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Prof. Józefa Kostrzewskiego w Węglewie tel: 618177046, e-mail: szkolaweglewo@wp.pl 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej im. Prof. Józefa Kostrzewskiego w Węglewie możliwy jest pod numerem tel. 618177046. 3. Dane osobowe Pana/i/ będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych oraz Kodeksu Pracy – Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 108). Podstawą legalności przetwarzania są cele wynikające z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (realizacja statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce). 4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 5. Dane osobowe Pana/Pani będą przechowywane przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji lub innych przepisach prawa. 6. Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody – nie obowiązuje, jeśli dane przetwarzane są na podstawie przepisów prawa. 7. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych. 8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa pracy, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
  • Logowanie