• Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

      Światowy Dzień Świadomości Autyzmu obchodzimy corocznie 2 kwietnia.

      Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) autyzm występuje u 1 na 100 dzieci.
      Autyzm to zaburzenie rozwoju o charakterze neurobiologicznym. U każdej osoby objawia się inaczej, dlatego specjaliści mówią o spektrum autyzmu. Autyzm nie jest chorobą, ale innym sposobem odbierania świata i myślenia. Osoby ze spektrum autyzmu o wiele silniej niż inni ludzie odbierają bodźce wzrokowe, słuchowe, zapachowe, czuciowe. Autyzm może być niewidoczny w pierwszym momencie, zachowania nietypowe mogą być odbierane jako niegrzeczne. Dzieci, młodzież i dorośli za spektrum autyzmu często doświadczają nietolerancji.

     • Zmiana w organizacji rekrutacji do przedszkola i klasy I szkoły podstawowej

      Z uwagi na aktualną sytuację zagrożenia epidemiologicznego w kraju, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo osób biorących udział w procesie rekrutacji do publicznych przedszkoli i klas I szkół podstawowych na terenie Gminy Pobiedziska, informujemy:


      Zmianie ulega sposób dostarczenia do przedszkola/szkoły oświadczenia
      potwierdzającego przez rodzica/opiekuna woli przyjęcia dziecka do wybranej placówki.

     • Konkurs Pieśni Liturgicznej

      Uczennica klasy VII - Emilia Cieśla przygotowuje się do udziału w konkursie Pieśni Liturgicznej - Salve Regina, organizowanym przez Zgromadzenie Sióstr Apostolstwa Katolickiego w Zakopanem.

      Emilia zgodziła się podzielić swoim talentem i tym samym pokazać jak pięknie i produktywnie można wykorzystać czas spędzony w domu.

     • Światowy Dzień Zespołu Downa

      Światowy Dzień Zespołu Downa, ang. World Down Syndrome Day (WDSD) – święto obchodzone corocznie 21 marca z inicjatywy Europejskiego Stowarzyszenia Zespołu Downa ustanowione w 2005 roku, od 2012 roku pod patronatem Organizacji Narodów Zjednoczonych.

      Data obchodów nie jest przypadkowa – dzień 21 marca patronuje rozpoczynającej się wiośnie i narodzinom ludzi niezwykłych, data wiąże się również z istotą zaburzenia – trisomią 21 chromosomu.

     • Wirtualne spacery po muzeum

      W związku z rozporządzeniem MEN dotyczącym pozostania w domu wiele muzeów wyszło z propozycją zwiedzania online.

      Serdecznie zapraszamy do zajrzenia na stronę Ku kulturze , która prezentuje listę obiektów oferujących wirtualne spacery.

      Wierzymy, że każdy z Was znajdzie dla siebie coś ciekawego.

  • Partnerzy

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
  • Logowanie

  • Biuletyn informacji publicznej
  • Librus Synergia
  • Godziny dzwonków

   Środa 08.04.2020
  • Galeria zdjęć

   • ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019
   • Wspominamy Dzień Rodziny
   • SPOTKANIE PIERWSZOKLASISTÓW ZE SŁUŻBAMI MUNDUROWYMI
   • Akcja " Bezpieczne wakacje "
   • Powitanie wiosny i warsztaty wielkanocne w Uzarzewie
   • Dzień liczby PI
   • Dzień Babci i Dziadka
   • Teatrzyk "Pinokio"
   • Akcja "Dobrze Cię widzieć"
  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa w Węglewie im. prof. Józefa Kostrzewskiego
   • szkolaweglewo@wp.pl
   • 061 8177 046
   • Szkoła Podstawowa w Węglewie im. prof. J. Kostrzewskiego, 62-010 Pobiedziska
   • http://spweglewo.biposwiata.pl Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Prof. Józefa Kostrzewskiego w Węglewie tel: 618177046, e-mail: szkolaweglewo@wp.pl 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej im. Prof. Józefa Kostrzewskiego w Węglewie możliwy jest pod numerem tel. 618177046. 3. Dane osobowe Pana/i/ będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych oraz Kodeksu Pracy – Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 108). Podstawą legalności przetwarzania są cele wynikające z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (realizacja statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce). 4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 5. Dane osobowe Pana/Pani będą przechowywane przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji lub innych przepisach prawa. 6. Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody – nie obowiązuje, jeśli dane przetwarzane są na podstawie przepisów prawa. 7. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych. 8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa pracy, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
  • Logowanie