• Konkurs plastyczny „Szanuj naturę, segreguj makulaturę”

     • Konkurs plastyczny „Szanuj naturę, segreguj makulaturę”, to kolejna edycja konkursu zorganizowanego przez Wielkopolskie Centrum Recyklingu (WCR) z siedzibą w Witaszyczkach koło Jarocina. Tegoroczna tematyka konkursu dotyczyła prawidłowej segregacji odpadów z makulatury.

      Konkurs adresowany był dla uczniów Szkół Podstawowych, którego celem było podniesienie świadomości na temat selektywnej zbiórki makulatury i ochrony przyrody.

      W konkursie, wg informacji od Organizatora, udział wzięły 32 Szkoły Podstawowe z Wielkopolski,
      w tym SP Węglewo. Napłynęło 450 prac konkursowych.

      Komisja konkursowa wybrała 13 najlepszych prac, z których został utworzony kalendarz na 2023 rok promujący segregację odpadów. Wśród nagrodzonych prac znalazły się dwie prace uczniów SP z Węglewa. Wyróżniona została praca Ani Rzempała z klasy 6 i Huberta Ogórkiewicza z klasy 4.

      Prace Ani i Huberta zostały umieszczone w kalendarzu na 2023 rok, odpowiednio pod miesiącami – styczeń i maj. Nasi wyróżnieni uczniowi, oprócz okolicznościowych dyplomów, otrzymali od organizatorów bardzo ciekawe nagrody, w tym sprzęt elektroniczny.

      Gratulacje dla wszystkich nagrodzonych Autorów prac konkursowych. Zdjęcia z dnia 30 listopada 2022r., z uroczystego wręczenia nagród, załączono poniżej.

   • Kontakty

    • Szkoła Podstawowa w Węglewie im. prof. Józefa Kostrzewskiego
    • 061 8177 046
    • Szkoła Podstawowa w Węglewie im. prof. J. Kostrzewskiego, 62-010 Pobiedziska Poland
    • http://spweglewo.biposwiata.pl Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Prof. Józefa Kostrzewskiego w Węglewie tel: 618177046, e-mail: szkolaweglewo@wp.pl 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej im. Prof. Józefa Kostrzewskiego w Węglewie możliwy jest pod numerem tel. 618177046. 3. Dane osobowe Pana/i/ będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych oraz Kodeksu Pracy – Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 108). Podstawą legalności przetwarzania są cele wynikające z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (realizacja statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce). 4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 5. Dane osobowe Pana/Pani będą przechowywane przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji lub innych przepisach prawa. 6. Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody – nie obowiązuje, jeśli dane przetwarzane są na podstawie przepisów prawa. 7. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych. 8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa pracy, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
   • Logowanie