• Przygotowanie do Wielkanocy

     • Happy Easter!!!

      Nasi uczniowie składali sobie życzenia wielkanocne na lekcjach języka angielskiego. Podczas tych zajęć poznawali tradycje związane z Wielkanocą w Wielkiej Brytanii. Następnie przy pomocy platformy edukacyjnej kahoot.com oraz strony internetowej anglomaniacy.pl mieli okazję poćwiczyć nowo poznane słownictwo.

     • Konkurs Recytatorski

     • Dnia 31 marca 2022 roku, w Szkole Podstawowej w Węglewie, odbył się Wewnątrzszkolny Konkurs Recytatorski, którego tematem przewodnim był cytat Marii Konopnickiej:

      „I miasto i wioska. To jeden nasz świat”.

      Rywalizacja dotyczyła uczniów na różnych etapach edukacyjnych.

      Uczestnicy wspaniale recytowali utwory poetyckie, tematycznie związane z miastem i wsią, krajem, ojczyzną.

      Członkowie komisji mieli niełatwe zadanie w wyłonieniu zwycięzców. Po burzliwych naradach nagrodzono poszczególnych artystów:

      KLASY 1-2:

      1 miejsce – Zofia Frysiak

      2 miejsce – Amelia Meller

      3 miejsce – Barbara Mikołajczak

      KLASY 4-5:

      1 miejsce – Tomasz Kłomski

      2 miejsce – Oliwia Pałasz

      3 miejsce – Julia Cieśla

      Klasy 7-8:

      1 miejsce – Jan Mikołajczak

      2 miejsce – Tamara Żurek

      3 miejsce – Amelia Palacz

      Pozostali uczestnicy otrzymali dyplomy uczestnictwa w konkursie, a z nasi laureaci zaprezentują swoje recytatorskie zdolności w Szkole Podstawowej w Jerzykowie, w trakcie Gminnego Konkursu Recytatorskiego.

     • Wesołych Świąt

     • "Wesołych,

      spokojnych

      ŚWIĄT WIELKANOCNYCH.

      Pysznego śniadanka,

      smacznego jajka

      oraz mokrego Dyngusa.

      Dużo zdrówka

      i radości niech

      w sercach zagości"

      Tego Wszystkim życzy

      Spłeczność Szkoły Podstawowej

      w Węglewie

       

   • Kontakty

    • Szkoła Podstawowa w Węglewie im. prof. Józefa Kostrzewskiego
    • szkolaweglewo@wp.pl
    • 061 8177 046
    • Szkoła Podstawowa w Węglewie im. prof. J. Kostrzewskiego, 62-010 Pobiedziska Poland
    • http://spweglewo.biposwiata.pl Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Prof. Józefa Kostrzewskiego w Węglewie tel: 618177046, e-mail: szkolaweglewo@wp.pl 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej im. Prof. Józefa Kostrzewskiego w Węglewie możliwy jest pod numerem tel. 618177046. 3. Dane osobowe Pana/i/ będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych oraz Kodeksu Pracy – Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 108). Podstawą legalności przetwarzania są cele wynikające z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (realizacja statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce). 4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 5. Dane osobowe Pana/Pani będą przechowywane przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji lub innych przepisach prawa. 6. Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody – nie obowiązuje, jeśli dane przetwarzane są na podstawie przepisów prawa. 7. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych. 8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa pracy, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
   • Logowanie