• Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

     • Światowy Dzień Świadomości Autyzmu obchodzimy corocznie 2 kwietnia.

      Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) autyzm występuje u 1 na 100 dzieci.
      Autyzm to zaburzenie rozwoju o charakterze neurobiologicznym. U każdej osoby objawia się inaczej, dlatego specjaliści mówią o spektrum autyzmu. Autyzm nie jest chorobą, ale innym sposobem odbierania świata i myślenia. Osoby ze spektrum autyzmu o wiele silniej niż inni ludzie odbierają bodźce wzrokowe, słuchowe, zapachowe, czuciowe. Autyzm może być niewidoczny w pierwszym momencie, zachowania nietypowe mogą być odbierane jako niegrzeczne. Dzieci, młodzież i dorośli za spektrum autyzmu często doświadczają nietolerancji.

      Dlatego na znak solidarności z osobami ze spektrum autyzmu 2 kwietnia świat staje się...niebieski! Tego dnia załóż niebieską koszulkę, spodnie, spódniczkę, wpleć we włosy błękitne wstążki lub wepnij spinki.Pomaluj swoją dłoń na niebiesko, odciśnij na kartce, zrób zdjęcie ... . Przybij "niebieską piątkę"! Okaż wsparcie!

      Czekamy na Wasze zdjęcia na Facebook'u :)

      Więcej na:https://www.polskananiebiesko.pl/

      https://synapsis.org.pl/au…/czym-jest-autyzm/objawy-autyzmu/

      Dziękujemy Pani Jagodzie i Pani Asi za dostarczenie ciekawych materiałów oraz Pani Jagodzie za stworzenie gazetki szkolnej.

     • Zmiana w organizacji rekrutacji do przedszkola i klasy I szkoły podstawowej

     • Z uwagi na aktualną sytuację zagrożenia epidemiologicznego w kraju, w trosce o zdrowie i  bezpieczeństwo osób biorących udział w procesie rekrutacji do publicznych przedszkoli i klas I szkół podstawowych na terenie Gminy Pobiedziska, informujemy:


      Zmianie  ulega  sposób  dostarczenia  do  przedszkola/szkoły  oświadczenia 
      potwierdzającego przez rodzica/opiekuna woli przyjęcia dziecka do wybranej placówki. 


      Przypominamy,  że  w  terminie  od  31.03.2020  r.  godz.  13.00  do  09.04.2020  r.  godz.  17.00
      rodzic/opiekun  prawny  dziecka  zakwalifikowanego  ma  obowiązek  dostarczyć  do  placówki 
      oświadczenie woli przyjęcia dziecka.


      Oświadczenia  będą  przyjmowane  wyłącznie  w  formie  elektronicznej.  Można  to  zrobić  za 
      pośrednictwem  platformy  www.nabor.pcss.pl/pobiedziska  lub  za  pomocą  poczty  elektronicznej na adres szkoły:szkolaweglewo@wp.pl


      Jednocześnie informujemy, że terminy rekrutacji nie ulegają zmianie.
      Listy  dzieci  zakwalifikowanych  i  niezakwalifikowanych  do  przedszkola/szkoły  zostaną  podane  do  publicznej  wiadomości  31  marca  br.,  a  15  kwietnia  br.  listy  dzieci  przyjętych  i  nieprzyjętych.
      Prosimy o zapoznanie się z listami dzieci zakwalifikowanych i przyjętych poprzez system 
      elektroniczny.


      Uwaga! Niepotwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola/szkoły jest równoznaczne z 
      rezygnacją z miejsca.

     • Konkurs Pieśni Liturgicznej

     • Uczennica klasy VII - Emilia Cieśla przygotowuje się do udziału w konkursie Pieśni Liturgicznej - Salve Regina, organizowanym przez Zgromadzenie Sióstr Apostolstwa Katolickiego w Zakopanem.

       

      Emilia zgodziła się podzielić swoim talentem i tym samym pokazać jak pięknie i produktywnie można wykorzystać czas spędzony w domu.

     • Światowy Dzień Zespołu Downa

     •   Światowy Dzień Zespołu Downa, ang. World Down Syndrome Day (WDSD) – święto obchodzone corocznie 21 marca z inicjatywy Europejskiego Stowarzyszenia Zespołu Downa ustanowione w 2005 roku, od 2012 roku pod patronatem Organizacji Narodów Zjednoczonych.

        Data obchodów nie jest przypadkowa – dzień 21 marca patronuje rozpoczynającej się wiośnie i narodzinom ludzi niezwykłych, data wiąże się również z istotą zaburzenia – trisomią 21 chromosomu.

         W ten dzień na znak solidarności z chorymi można założyć skarpetki w różnych kolorach. Im więcej kolorów i wzorów, tym lepiej - wyglądając nieco odmiennie wysyłamy sygnał, że akceptujemy odmienność osób chorujących na zespół Downa.

        Nasi uczniowie, pomimo pozostania w domach, również okazali znak solidarności  z chorymi. Jak widać, jest to łatwiejsze niż może się wydawać ;) 

       

       

     • Wirtualne spacery po muzeum

     • W związku z rozporządzeniem MEN dotyczącym pozostania w domu wiele muzeów wyszło z propozycją zwiedzania online. 

      Serdecznie zapraszamy do zajrzenia na stronę Ku kulturze , która prezentuje listę obiektów oferujących wirtualne spacery. 

      Wierzymy, że każdy z Was znajdzie dla siebie coś ciekawego.

     • Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

     • Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca
      z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa. 

       

      Lekarze, specjaliści, eksperci WHO wskazują, że wprowadzenie odpowiednich i odpowiedzialnych działań może ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce może zagrozić zdrowiu obywateli. Dlatego na podstawie tzw. specustawy Minister Edukacji Narodowej przygotował rozporządzenie, które czasowo ogranicza funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na obszarze całej Polski.

       

      Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

       

      Zawieszenie zajęć dotyczy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych (publicznych i niepublicznych), z wyjątkiem: 

      • poradni psychologiczno-pedagogicznych;
      • specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych;
      • młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych;
      • przedszkoli i szkół w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej;
      • szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich;
      • szkół przy zakładach karnych i aresztach śledczych.

       

      Dyrektorze,

       

      • zajęcia w Twojej szkole, przedszkolu, placówce będą zawieszone na
       2 tygodnie;  
      • 12 i 13 marca br. to dni, w których w przedszkolach i szkołach podstawowych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze;
      • od 12 marca br. uczniowie szkół ponadpodstawowych nie przychodzą do szkół;
      • poinformuj uczniów, rodziców i kadrę pedagogiczną o tym, jak będą wyglądały kolejne dni;
      • od poniedziałku, 16 marca br. wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do przedszkoli i szkół. Nauczyciele pozostają w gotowości do pracy;
      • poinformuj niezwłocznie rodziców i nauczycieli o ograniczeniu funkcjonowania placówki. Wykorzystaj do tego dziennik elektroniczny lub inne środki komunikacji z rodzicami i nauczycielami. Wywieś informację o zawieszeniu zajęć w widocznym miejscu;
      • możesz poprosić nauczycieli o to, aby przygotowali materiały dydaktyczne do samodzielnej pracy uczniów w domu. Ministerstwo Edukacji Narodowej przekaże informacje dotyczące e-materiałów, z których mogą korzystać uczniowie i nauczyciele;
      • w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, w placówkach kształcenia ustawicznego oraz w centrach kształcenia zawodowego zawieszenie zajęć dotyczy również zajęć realizowanych w ramach praktycznej nauki zawodu;
      • uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami nie uczęszczają do szkoły. Realizują jednak przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach;
      • od 16 marca br. będą zawieszone zajęcia realizowane w ramach turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników;
      • śledź na bieżąco komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju. Sprawdzaj również komunikaty wysyłane przez System Informacji Oświatowej.

       

      W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty nauczycielom pozostającym w gotowości do pracy przysługuje wynagrodzenie ustalone na podstawie Kodeksu Pracy (art. 81 § 1).

       

      Rodzicu,

       

      • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
      • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
      • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
      • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
      • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
      • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

       

      Uczniu,

       

      • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
      • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
      • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
      • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

       

       

      Platforma epodreczniki.pl i materiały do samodzielnej nauki

       

      Zachęcamy nauczycieli, aby w najbliższym czasie wspierali uczniów w nauce i przekazywali materiały do samodzielnej pracy w domu. Szczególnie prosimy o objęcie opieką uczniów, którzy przygotowują się do tegorocznego egzaminu ósmoklasisty, maturalnego oraz zawodowego i udostępnienie im niezbędnych materiałów.   

       

      Rekomendujemy wykorzystanie w tym celu następujących rozwiązań:

      • dziennik elektroniczny;
      • strona internetowa szkoły, przedszkola, placówki oświatowej;
      • mailing do rodziców, a w przypadku uczniów starszych wysyłanie materiałów bezpośrednio do młodzieży.

       

      Na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej epodreczniki.pl udostępniliśmy
      e-materiały do wykorzystania przez nauczycieli lub do samodzielnej nauki przez uczniów. Epodręczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych.

       

      Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

       

      • Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.
      • Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.

       

      Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus

       

      Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590!

      Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię, co zrobić, by otrzymać pomoc.

       

      Departament Informacji i Promocji

      Ministerstwo Edukacji Narodowej

       

     • Konkurs "Do hymnu".

     • W dniu dzisiejszym wzięliśmy udział w III edycji Ogólnopolskiego Konkursu dla Szkół Podstawowych 
      DO HYMNU 
      z okazji 102. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

       

      Gorąco dziękujemy Panu Patrykowi  Gadzińskiemu za poświęcony czas oraz pomocne wskazówki podczas przygotowań do konkursu. 

     • 135 rocznica urodzin patrona szkoły

     • W dniu dzisiejszym obchodziliśmy 135 rocznicę urodzin patrona naszej szkoły. To właśnie 25 lutego 1885 roku w Węglewie urodził się profesor Józef Kostrzewski.

      Z tej okazji pani Elżbieta Ołtarzewska, nauczycielka historii zapoznała uczniów z biografią Profesora. Cała społeczność szkolna wysłuchała ciekawego wykładu zawierającego mnóstwo interesujących faktów z życia Profesora. Dowiedzieliśmy się gdzie dorastał prof.Kostrzewski, gdzie studiował oraz mieliśmy możliwość zobaczenia jego świadectwa szkolnego.

      Następnie uczniowie zostali zaproszeni do wspólnej pracy. Klasy V-VIII mogły wykazać się swoją wiedzą, rozwiązując krzyżówkę o patronie, natomiast najmłodsi uczniowie oraz przedszkolaki przeniosły postać
      prof. Józefa Kostrzewskiego na kartkę.

     • Tłusty Czwartek 2020

     • ,,Powiedział Bartek, że dziś tłusty czwartek, a Bartkowa uwierzyła, dobrych pączków nasmażyła”

      Zgodnie z tradycją najważniejszym bohaterem dzisiejszego dnia był pączek. Tłustym czwartkiem rozpoczynamy ostatni tydzień karnawału, w związku z czym możemy sobie dzisiaj pozwolić na całodniowe objadanie się. 

       

      Świętowanie rozpoczęliśmy już wczoraj kiedy to klasa III własnoręcznie przygotowała dla kolegów i koleżanek faworki. Dzisiaj, każdy z uczniów został poczęstowany pączkiem umilając sobie tym samym dzień.

     • Dzień Bezpiecznego Internetu 2020

     • Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI)  powstał z inicjatywy Komisji Europejskiej w 2004 roku. Ma na celu zwrócenie uwagi na bezpieczne korzystanie z zasobów internetowych.

      Głównym punktem obchodów DBI jest konferencja na temat bezpieczeństwa dzieci i młodzieży online. Odbywa się ona w Warszawie i uważana jest za największą konferencję w Europie.

      W naszej szkole obchody Dnia Bezpiecznego Internetu rozpoczęły się od spotkania z panami policjantami, ktorzy przybliżyli oraz zwizualizowali zagrożenia płynące z Internetu.

      Ponadto uczniowie wykonali plakaty, prezentacje oraz podobizny wirusa komputerowego. Następnie można było spróbować swoich sił w quizie dotyczącym bezpiecznego korzystania z zasobów internetowych.

      Również przedszkolaki brały czynny udział w obchodach stawiając czoła wirutalnym pytaniom i zagadkom. 

     • Ferie zimowe 2020

     • Rozpoczynamy ferie zimowe, a wraz z nimi czas odpoczynku, regenreacji i świetnej zabawy. 

      Dziękujemy służbie mundurowej za przyjęcie naszego zaproszenia i omówienie zasad bezpiecznej zabawy podczas ferii. Teraz nie tylko wiemy których miejsc w czasie zimy unikać, ale również jak pomóc innym w razie niebezpieczeństwa. 

       

      Wszystkim życzymy bezpiecznych ferii i bezpiecznego powrotu do szkoły :)

     • Dzień Babci i Dziadka

     • W środę, 22 stycznia najmłodsi uczniowie naszej szkoły zaprosili swoich dziadków na przedstawienie z okazji ich święta. Przedszkolaki oraz uczniowie klasy II i III zaprezentowali mały pokaz swoich umiejętności aktorskich, wokalnych oraz tanecznych. 

      Również dziadkowie zostali zaproszeni do zabawy, a po wspólnych tańcach otrzymali możliwość wykazania się w wielu ciekawych konkurencjach, jak na przykład wiązanie krawata, ubijanie jajka lub wbijanie gwoździa.  

      Wspólną zabawę zwieńczył słodki poczęstunek. 

      Wszystkim babciom i dziadkom jeszcze raz życzymy wszystkiego najlepszego! :) 

     • Jasełka i wigilie klasowe 2019

     • 20 grudnia w naszej szkole odbyły się jasełka oraz wigilie klasowe.

      Uczniowie przygotowali przedstawienie połączone ze wspólnym śpiewaniem kolęd. Ponadto każda klasa zaprezentowała przed społecznością szkolną wybraną piosenkę świąteczną lub kolędę. Następnie wszyscy udali się do klas, aby tam spędzić ostatnie wspólne chwile przed świętami Bożego Narodzenia. Po złożeniu sobie życzeń oraz obdarowaniu prezentami na uczniów czekała jeszcze jedna niespodzianka - fotobudka !! 

      Prezent spodobał się nie tylko uczniom, ale również rodzicom oraz nauczycielom

      Poniżej przedstawimy fotorelację z tego dnia, a jeśli ktoś chciałby usłyszeć jakie kolędy i pastorałki brzmiały podczas wspólnego świętowania zapraszamy na naszą stronę na Facebook'u ;)

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa w Węglewie im. prof. Józefa Kostrzewskiego
   • szkolaweglewo@wp.pl
   • 061 8177 046
   • Szkoła Podstawowa w Węglewie im. prof. J. Kostrzewskiego, 62-010 Pobiedziska
   • http://spweglewo.biposwiata.pl Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Prof. Józefa Kostrzewskiego w Węglewie tel: 618177046, e-mail: szkolaweglewo@wp.pl 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej im. Prof. Józefa Kostrzewskiego w Węglewie możliwy jest pod numerem tel. 618177046. 3. Dane osobowe Pana/i/ będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych oraz Kodeksu Pracy – Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 108). Podstawą legalności przetwarzania są cele wynikające z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (realizacja statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce). 4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 5. Dane osobowe Pana/Pani będą przechowywane przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji lub innych przepisach prawa. 6. Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody – nie obowiązuje, jeśli dane przetwarzane są na podstawie przepisów prawa. 7. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych. 8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa pracy, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
 • Galeria zdjęć

   brak danych