• Święto Konstytucji 3 Maja

     • W tym roku po raz 230 będziemy obchodzić rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

      __________________________________________________________________________

      Czym jest Konstytucja? Konstytucja to najważniejszy dokument w państwie.

      Konstytucja nazywana jest także ustawą zasadniczą, która określa czym zajmują się organy władzy, w jaki sposób są wybierane i nadzorowane.

      Konstytucja 3 Maja była pierwszą uchwaloną konstytucją w Europie i drugą na świecie. Z konstytucją wiązały się nadzieje, które dotyczyły umocnienia Polski na arenie międzynarodowej oraz naprawy upadającego państwa. Była też szansą na możliwość przeprowadzenia reform  oraz na zapewnienie niezależności państwa od groźnych sąsiadów.

      W 1918 roku 3 maja stał się świętem państwowym, jednak po wojnie obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja zostały zakazane. Na szczęście od 1990 roku możemy na nowo celebrować ten dzień.

       

      J. P. 

     • Wyniki konkursu

     • Uczniowie z klas 1-4 wzięli udział w  XI Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla Dzieci pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy” 

      W  poznańskim etapie regionalnym  w kategorii klas 0-3

      I miejsce zajęła praca  Huberta Malczewskiego ,

      III miejsce praca Olgi Cichosz.

      Laureatom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Wszystkim uczniom dziękujemy za udział w konkursie.

   • Kontakty

    • Szkoła Podstawowa w Węglewie im. prof. Józefa Kostrzewskiego
    • szkolaweglewo@wp.pl
    • 061 8177 046
    • Szkoła Podstawowa w Węglewie im. prof. J. Kostrzewskiego, 62-010 Pobiedziska Poland
    • http://spweglewo.biposwiata.pl Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Prof. Józefa Kostrzewskiego w Węglewie tel: 618177046, e-mail: szkolaweglewo@wp.pl 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej im. Prof. Józefa Kostrzewskiego w Węglewie możliwy jest pod numerem tel. 618177046. 3. Dane osobowe Pana/i/ będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych oraz Kodeksu Pracy – Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 108). Podstawą legalności przetwarzania są cele wynikające z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (realizacja statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce). 4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 5. Dane osobowe Pana/Pani będą przechowywane przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji lub innych przepisach prawa. 6. Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody – nie obowiązuje, jeśli dane przetwarzane są na podstawie przepisów prawa. 7. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych. 8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa pracy, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
   • Logowanie