• Dzień Patrona

     • 25 lutego był wyjątkowym dniem dla naszej szkoły.

      W tym dniu obchodziliśmy 36-lecie nadania szkole imienia Profesora Józefa Kostrzewskiego oraz świętowaliśmy  136 rocznicę Jego urodzin.

      Z tej okazji uczniowie klasy VII krótko przedstawili życiorys profesora.  Film

      Natomiast klasa I w sposób nietypowy uczciła pamięć profesora Józefa Kostrzewskiego.

      Najpierw poznaliśmy na czym polega praca archeologa. Następnie dzieci same mogły prowadzić prace wykopaliskowe na przygotowanych stanowiskach na placu zabaw. Ukryte w ziemi skarby po oczyszczeniu i złożeniu w całość wskazały miejsce w którym znajduje się wskazówka do dalszych działań . W starym zegarze w bibliotece , w książkach i w kuferku uczniowie znaleźli materiały z których dowiedzieli się czym zajmował się nasz patron . Na koniec poszliśmy zapalić znicz na grobie rodziców Józefa Kostrzewskiego , a następnie odszukaliśmy miejsce w którym kiedyś stał rodzinny dom profesora.

     • Dzień Języka Ojczystego

     •  

      21 lutego obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego, zwany także Międzynarodowym Dniem Dziedzictwa Językowego. Święto zostało ustanowione przez UNESCO 17 listopada 1999 roku, aby upamiętnić ważne wydarzenie. W 1952 roku w Bangladeszu miała miejsce demonstracja, podczas której domagano się nadania językowi bengalskiemu statusu języka urzędowego. W czasie jej trwania zginęło pięciu młodych ludzi.

      Z tej okazji uczniowie klas IV-VIII przygotowali plakaty, które przypominają nam o codziennym używaniu poprawnej polszczyzny.

      Spójrzcie tylko na te przepiękne prace!

      Klik

       

       

       

     • Najciekawsze przebranie karnawałowe - wyniki!

     • Drogie Dzieci, Drodzy Rodzice!!

      Został rozstrzygnięty szkolny konkurs NAJCIEKAWSZE PRZEBRANIE KARNAWAŁOWE

      Przebrania były oceniane wg kryteriów takich jak:

      - pomysłowość,

      - estetyka wykonanego stroju,

      - wkład pracy.

      Konkurs został przeprowadzony w dwóch grupach wiekowych:

      1) dzieci z Oddziału Przedszkolnego do klasy trzeciej,

      2) od klasy czwartej do klasy ósmej.

      Wszystkie prace okazały się być piękne i pomysłowe.

      WYNIKI:

      W pierwszej kategorii:

      I miejsce: Piotr i Agata O. (ex aequo) - Oddział Przedszkolny

      II miejsce: Kajetan N. - Oddział Przedszkolny

      III miejsce: Olga C. - klasa I

      wyróżnienia:

      - Maja S. - klasa I

      - Janek L. - klasa I

      - Hubert M. - klasa I

      - Filip P. - klasa I

      - Tomasz K. - klasa III

      - Oliwia P. - klasa III

      W drugiej kategorii:

      I miejsce: Astrid L. - klasa IV

      II miejsce - Daniel C. - klasa IV

      III miejsce- Anna Rz. i Klaudia W. (ex aequo) - klasa IV

      wyróżnienia:

      - Juliusz B. - klasa IV

      - Radosław Sz. - klasa IV

      - Wiktoria P. - klasa IV

      - Konrad L. - klasa VIII

      Dziękujemy dzieciom za udział, a rodzicom za zaangażowanie i za udział w wspólnej zabawie.

      GRATULUJEMY !!!

      __________________________________

      K. P.

     • Dzień Bezpiecznego Internetu 2021

     •  

      W mijający tygodniu towarzyszyła nam profilaktyka bezpiecznego korzystania z Internetu.

      Inicjatywa ta jest obchodzona od 2004 roku. Na początku Dzień Bezpiecznego Internetu świętowany był tylko w krajach europejskich, ale już od wielu lat DBI celebrowany jest również poza Europą.

      "DBI ma na celu przede wszystkim inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocję pozytywnego wykorzystywania internetu. " SaferInternet.

      W tym roku Dzień Bezpiecznego Internetu przypadł we wtorek, 9 lutego, jednak tak jak wspomnieliśmy w naszej szkole uczniowie celebrowali go przez całe 5 dni.

      Uczniowie zapoznali się z najważniejszymi niebezpieczeństwami czyhającymi w cyberprzestrzeni. Klasa IV miała możliwość przybliżenia problemu dzięki serii filmików "Owce w sieci". Starsze klasy poznały pojęcie Phishing'u, czyli metody oszustwa i wyłudzania informacji w Internecie. Ponadto zaprezentowano metody radzenia sobie z przestępczością internetową oraz przybliżono uczniom działanie telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży. Tydzień zwieńczyły gry edukacyjne.

      DBI już minął, ale każdy powinien pamiętać o odpowiednim zachowaniu w Internecie oraz mieć świadomość, iż w przypadku napotkania niebezpieczeństwa zawsze znajdzie się ktoś, kto pomoże. 

      _______

      N.Ł.

   • Kontakty

    • Szkoła Podstawowa w Węglewie im. prof. Józefa Kostrzewskiego
    • szkolaweglewo@wp.pl
    • 061 8177 046
    • Szkoła Podstawowa w Węglewie im. prof. J. Kostrzewskiego, 62-010 Pobiedziska Poland
    • http://spweglewo.biposwiata.pl Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Prof. Józefa Kostrzewskiego w Węglewie tel: 618177046, e-mail: szkolaweglewo@wp.pl 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej im. Prof. Józefa Kostrzewskiego w Węglewie możliwy jest pod numerem tel. 618177046. 3. Dane osobowe Pana/i/ będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych oraz Kodeksu Pracy – Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 108). Podstawą legalności przetwarzania są cele wynikające z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (realizacja statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce). 4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 5. Dane osobowe Pana/Pani będą przechowywane przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji lub innych przepisach prawa. 6. Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody – nie obowiązuje, jeśli dane przetwarzane są na podstawie przepisów prawa. 7. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych. 8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa pracy, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
   • Logowanie