• Razem na Święta

     • W tym roku nasza szkoła po raz kolejny wzięła udział w  "Razem na Świąta".

       

      Jestem ogromnie wdzięczny za to, że aż 12 tys. szkół, placówek oświatowych z całej Polski i nie tylko, z całego świata, wzięło udział w tej bardzo dobrej i wychowawczej akcji – powiedział minister Przemysław Czarnek, podsumowując trzecią edycję akcji „Razem na Święta”. – Dziękuję wszystkim lokalnym organizatorom, nauczycielom, opiekunom, rodzicom, a nade wszystko uczniom, którzy zorganizowali szereg znakomitych inicjatyw charytatywnych – dodał minister. 

      Minister Edukacji i Nauki zwrócił także uwagę na wychowawczy wymiar akcji oraz podkreślił, że działania realizowane przez uczniów i nauczycieli są wyrazem empatii.

       

      Dyrektor oraz Grono Pedagogiczne SP im. prof. Józefa Kostrzewskiego w Węglewie serdecznie dziękują wszystkim uczniom zaangażowanym w akcję ;)

     • Dzień Babci i Dziadka

     • 21 i 22 stycznia obchodzimy Dzień Babci i Dziadka. Dwa wyjątkowe dni, których w tym roku nie mogliśmy wspólnie świętować . Mimo tego przedszkolaki wykonały dla swoich dziadków upominki oraz dyplomy i nagrały dla nich wyjątkowe życzenia. 

      Klasa III w imieniu całej społeczności szkolnej przesłała dziadkom życzenia oraz zaśpiewała piosenkę. 

       

      Wszystkim Babciom i Dziadkom  dużo zdrowia, siły, spokoju ducha, radości z wnuków i wielu szczęśliwych lat życzy Dyrektor, Grono Pedagogiczne i Pracownicy Szkoły Podstawowej w Węglewie :)

       

     • Rozstrzygnięcie konkursu na Najciekawszą Ozdobę Świąteczną

     • Witamy wszystkich w nowym roku! :)

      Miło nam ogłosić, że Konkurs na Najciekawszą Ozdobę Świąteczną został rozstrzygnięty

      Klasy 0-3

      I miejsce Tymon Walkowiak

      II miejsce Patrycja Żurek

      III miejsce Kajetan Nowacki

      Klasy 4-8

      I miejsce Anna Rzempała

      II miejsce Nadia Gryczyńska

      III miejsce Sara Krasucka

       

      Dla wszystkich, którzy wzięli udział w konkursie przygotowane są dyplomy. Gratulacje!!!

     • Ozdoby świąteczne

     • Jeszcze przed świętami uczniowie klasy IV i VI w ramach lekcji techniki wykonali ozdoby świąteczne. Nie mamy wątpliwości co do tego, że prace nadal pięknie ozdabiają Wasze domy :) 

   • Kontakty

    • Szkoła Podstawowa w Węglewie im. prof. Józefa Kostrzewskiego
    • szkolaweglewo@wp.pl
    • 061 8177 046
    • Szkoła Podstawowa w Węglewie im. prof. J. Kostrzewskiego, 62-010 Pobiedziska Poland
    • http://spweglewo.biposwiata.pl Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Prof. Józefa Kostrzewskiego w Węglewie tel: 618177046, e-mail: szkolaweglewo@wp.pl 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej im. Prof. Józefa Kostrzewskiego w Węglewie możliwy jest pod numerem tel. 618177046. 3. Dane osobowe Pana/i/ będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych oraz Kodeksu Pracy – Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 108). Podstawą legalności przetwarzania są cele wynikające z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (realizacja statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce). 4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 5. Dane osobowe Pana/Pani będą przechowywane przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji lub innych przepisach prawa. 6. Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody – nie obowiązuje, jeśli dane przetwarzane są na podstawie przepisów prawa. 7. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych. 8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa pracy, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
   • Logowanie