• Niepodległa do hymnu

     • "Niepodległa do hymnu"

      __________________________

      Ponownie wzięliśmy udział w akcji "Niepodległa do hymnu". W tym roku musieliśmy zmierzyć się z dużym problemem, jakim jest koronawirus.

      Ale udało się!

      Kolejny rok cała Polska odśpiewała Mazurka Dąbrowskiego. Tym razem jednak śpiewaliśmy w mniejszym gronie, kameralnie, wśród najbliższej rodziny lub wirtualnie.

      Daliśmy w ten sposób świadectwo wspólnoty, która nawet w niesprzyjających warunkach potrafi się zjednoczyć i wspólnie uczcić Narodowe Święto Niepodległości.

     • 11 listopada

     • “11 Listopada”  L. Wiszniewski

      „Dzisiaj wielka jest rocznica

      Jedenasty Listopada!...

      Tym, co zmarli za ojczyznę

      Hołd wdzięczności Polska składa…”

       

      Listopad to czas szczególnej refleksji nad przemijaniem. Jeszcze niedawno odwiedzaliśmy naszych bliskich zmarłych na cmentarzach.

      Kolejną wyjątkową kartką z kalendarza jest dzień 11 listopada. Tego dnia obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości- święto każdego Polaka. Państwo polskie zniknęło z map na prawie 123 lata. Polacy ze wszystkich sił walczyli o wolność swoją, ale także naszą. Nie tracili ducha. Wiedzieli, że jeśli nauczą swoje dzieci jak być Polakami – Polska będzie w ich sercach. 11 listopada 1918 roku zakończyła się I wojna światowa i wydarzyło się coś niespodziewanego: zaborcy przegrali wojnę. Państwo polskie miało olbrzymią szansę na odbudowę! Józef Piłsudski przejął władzę nad wojskiem, a wkrótce został naczelnikiem państwa.

      Jagoda Pawłowska

       

      ______________________________________________

      Prace autorstwa uczniów klasy IV zatytuowane "Dom - moja ojczyzna".

   • Kontakty

    • Szkoła Podstawowa w Węglewie im. prof. Józefa Kostrzewskiego
    • szkolaweglewo@wp.pl
    • 061 8177 046
    • Szkoła Podstawowa w Węglewie im. prof. J. Kostrzewskiego, 62-010 Pobiedziska Poland
    • http://spweglewo.biposwiata.pl Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Prof. Józefa Kostrzewskiego w Węglewie tel: 618177046, e-mail: szkolaweglewo@wp.pl 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej im. Prof. Józefa Kostrzewskiego w Węglewie możliwy jest pod numerem tel. 618177046. 3. Dane osobowe Pana/i/ będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych oraz Kodeksu Pracy – Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 108). Podstawą legalności przetwarzania są cele wynikające z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (realizacja statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce). 4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 5. Dane osobowe Pana/Pani będą przechowywane przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji lub innych przepisach prawa. 6. Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody – nie obowiązuje, jeśli dane przetwarzane są na podstawie przepisów prawa. 7. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych. 8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa pracy, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
   • Logowanie