• Międzynarodowy projekt przedszkolaków.

     • W dniu dzisiejszym nasze przedszkolaki wzięły udział w Międzynarodowym projekcie

      "Królowa pyra i godejcie po naszemu - poznanie pyry i gwary wielkopolskiej. Cudze chwalicie swego nie znacie".

      Na początku dzieci wysłuchały krótką bajeczkę "O ziemniaku w kilku słowach". Poznały nazwy ziemniaka w gwarach z różnych rejonów Polski ( pyra, kartofel, grula, bulwa ziemniaczana, rzepa). Następnie odbył się konkurs wiedzy o ziemniaku, w którym nasze przedszkolaki świetnie sobie poradziły.

      Podczas zabaw "Gorąca pyrka", "Ziemniakiem do celu" oraz "Kelnerzy" było pełno frajdy i uśmiechu.

      Po skończonych zabawach dzieci zrobiły z pyrek uśmiechniętą buźkę oraz jeża. 

     • Podziękowania

     • Dyrektor, Grono Pedagogiczne i pracownicy Szkoły Podstawowej im. prof. J. Kostrzewskiego w Węglewie pięknie dziękują Panu Burmistrzowi, Ireneuszowi Antkowiakowi za pamięć i życzenia złożone z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

      Podziękowania kierujemy również dla Pana Sekretarza Artura Ostatkiewicza i Referatu Wydziału Oświaty za złożone życzenia. 

     • Dzień Tabliczki Mnożenia

     • Za nami obchody X Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia. 

      Jak co roku uczniowie naszej szkoły mogli spróbować swoich sił w teście na Mistrza Tabliczki Mnożenia. Ponadto wszystkie klasy rywalizowały między sobą w uzyskaniu tytułu Najlepiej znającej tabliczkę mnożenia.

      W indywidualnym podejściu maksymalną liczbę punktów zdobyli:

      Olivier Bartkowiak - klasa VI

      Julia Ziółkowska - klasa VI

      Julia Orłowska - klasa VII

      Emilia Cieśla - klasa VIII

      Konrad Laboch - klasa VIII

       

      Zwycięzcą, który poprawnie rozwiązał cały test w najkrótszym czasie (20 sekund) został Olivier Bartkowiak.

      W rywalizacji klas nie miała sobie równych klasa VIII.

      Zwycięzcom serdecznie gratulujemy! :):

       

      Jednak Dzień Tabliczki Mnożenia to nie tylko rywalizacja. 

      Podczas przerw uczniowie mogli uzyskać odznakę Eksperta Tabliczki Mnożenia. Warunek był tylko jeden. Nalezało poprawnie odpowiedzieć na pytanie zadane przez nauczyciela. Nie trzeba chyba dodawać czego dotyczyły pytania :)

      Klasa III również bardzo aktywnie uczestniczyła w obchodach. Uczniowie zagrali w grę karcianą ćwicząc tym samym tabliczkę mnożenia.

       

      Nauczyciele matematyki, Pani Ania i Pani Natalia serdecznie dziękują wszystkim za wspólną zabawę. 

   • Kontakty

    • Szkoła Podstawowa w Węglewie im. prof. Józefa Kostrzewskiego
    • szkolaweglewo@wp.pl
    • 061 8177 046
    • Szkoła Podstawowa w Węglewie im. prof. J. Kostrzewskiego, 62-010 Pobiedziska Poland
    • http://spweglewo.biposwiata.pl Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Prof. Józefa Kostrzewskiego w Węglewie tel: 618177046, e-mail: szkolaweglewo@wp.pl 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej im. Prof. Józefa Kostrzewskiego w Węglewie możliwy jest pod numerem tel. 618177046. 3. Dane osobowe Pana/i/ będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych oraz Kodeksu Pracy – Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 108). Podstawą legalności przetwarzania są cele wynikające z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (realizacja statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce). 4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 5. Dane osobowe Pana/Pani będą przechowywane przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji lub innych przepisach prawa. 6. Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody – nie obowiązuje, jeśli dane przetwarzane są na podstawie przepisów prawa. 7. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych. 8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa pracy, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
   • Logowanie