• Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

     • W tym roku nasza szkoła uczestniczy w akcji X Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia organizowanej 2 października 2020 r. pod hasłem: Młodsi sprawdzają, czy starsi tabliczkę mnożenia znają!

      Akcja ma na celu zachęcić wszystkich do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia. Uczniowie, którzy w trakcie wakacji zdążyli zapomnieć tabliczkę mnożenia, mają okazję nadrobić te zaległości. Dorośli mogą popisać się przed dziećmi doskonałą znajomością trudnych przypadków mnożenia.

      Program:

      28.09.-01.10.2020.Przypominamy sobie tabliczkę mnożenia - w domu, w szkole.

      02.10.2020. Egzaminy z tabliczki mnożenia

      W tym roku w naszej szkole zostanie wybrany Mistrz Tabliczki Mnożenia oraz najlepsza klasa. Ponadto w tym dniu nauczyciele matematyki będą podczas przerw sprawdzać znajomość tabliczki mnożenia, dlatego warto mieć się na baczności.Zapraszamy do aktywnego uczestniczenia w akcji w gronie rodzinnym!

      Więcej informacji: www.wmtday.org.

     • Dzień szpilek - akcja charytatywna (25.09.2020)

     • Zakładamy szpilki i pobijamy nowy rekord dla dzieci zmagających się z nowotworem

      Nasza szkoła przyłącza się do organizowanej przez sklep internetowy Moliera2,  akcji charytatywnej pod hasłem #DzienSzpilek. W ramach inicjatywy za każde zdjęcie w szpilkach wraz z hashtagiem #dzienszpilek, które zostanie opublikowane na Facebooku lub Instagaramie 25 września, platforma przekaże 2 zł na rzecz fundacji Alivia.Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału

      Okaż serce, to nic nie kosztuje :)                           

      Samorząd Uczniowski

     • "Mój Anioł Stróż"

     • Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w  VIII archidiecezjalnym konkursie  plastycznym dla uczniów szkół podstawowych i dzieci przedszkolnych pt:"Mój Anioł Stróż",którego celem jest kształtowanie postaw twórczych,propagowanie wartości chrześcijańskich.

      Przedstawiamy prace naszych uczniów,trzymając tym samym  za nich kciuki.

     • Rok szkolny 2020/2021

     • Gorąco witamy wszystkich uczniów, którzy już od jutra rozpoczną kolejną przygodę z edukacją.

      Życzymy wielu sukcesów w rozpoczętym roku szkolnym 2020/2021, pogody ducha, uśmiechu i chęci do pracy

   • Kontakty

    • Szkoła Podstawowa w Węglewie im. prof. Józefa Kostrzewskiego
    • szkolaweglewo@wp.pl
    • 061 8177 046
    • Szkoła Podstawowa w Węglewie im. prof. J. Kostrzewskiego, 62-010 Pobiedziska Poland
    • http://spweglewo.biposwiata.pl Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Prof. Józefa Kostrzewskiego w Węglewie tel: 618177046, e-mail: szkolaweglewo@wp.pl 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej im. Prof. Józefa Kostrzewskiego w Węglewie możliwy jest pod numerem tel. 618177046. 3. Dane osobowe Pana/i/ będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych oraz Kodeksu Pracy – Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 108). Podstawą legalności przetwarzania są cele wynikające z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (realizacja statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce). 4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 5. Dane osobowe Pana/Pani będą przechowywane przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji lub innych przepisach prawa. 6. Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody – nie obowiązuje, jeśli dane przetwarzane są na podstawie przepisów prawa. 7. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych. 8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa pracy, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
   • Logowanie