• Bezpieczny powrót do szkoły

     • Drodzy uczniowie, 

      przed powrotem do szkoły zachęcamy do zapoznania się z ważnymi zasadami, które bez wątpienia ułatwią nam powrót do szkolnej ławki. 

      Warto je zapamiętać. 

      Do zobaczenia już wkrótce :)

     • Spis podręczników - religia

     • Wykaz podręczników i ćwiczeń do religii do zakupienia na rok szkolny 2020/2021.

      Pozostałe podręczniki do klas I-VIII zostaną zakupione przez szkołę z dotacji celowej.

       

      Oddział Przedszkolny

      Podręcznik z ćwiczeniami (cz. I i II)- „Kocham Pana Jezusa”

      Redaktor: ks. Paweł Płaczek

      ISBN 978-83-8065-256-9

      Klasa „I” SP

      Podręcznik: „Bóg jest naszym Ojcem”

      Karta pracy: cz. I i II „Bóg jest naszym Ojcem”.

      Redaktor: ks. Paweł Płaczek

       Nr programu nauczania: AZ -1-01/18

      Klasa „III” SP

      Podręcznik: „Przyjmujemy Pana Jezusa”

      Karta pracy: „Przyjmujemy Pana Jezusa”

      Redaktor: ks. prof. Jan Szpet i Danuta Jackowiak

       Nr programu nauczania: AZ-1-01/10

      Klasa „IV” SP

      Podręcznik: „Jestem chrześcijaninem”

      Redaktor: ks.  prof. Jan Szpet i Danuta Jackowiak

      Nr programu nauczania: AZ-2-01/10

       

      Klasa „VI” SP

      Podręcznik: „Wierzę w Kościół”

      Redaktor: ks. Prof. Jan Szpet i Danuta Jackowiak

      Nr programu nauczania: AZ-2-01/10

      Klasa „VII” SP

      Podręcznik: „Spotkanie ze Słowem”

      Redaktor: ks. prof. Jan Szpet i Danuta Jackowiak

      Nr Programu nauczania: AZ-3-01/10

      Klasa „VIII „SP

      Podręcznik: „Aby nie ustać w drodze

      Redaktor: ks. Prof. Jan Szpet i Danuta Jackowiak

      Nr programu nauczania: AZ-3-01/10

   • Kontakty

    • Szkoła Podstawowa w Węglewie im. prof. Józefa Kostrzewskiego
    • szkolaweglewo@wp.pl
    • 061 8177 046
    • Szkoła Podstawowa w Węglewie im. prof. J. Kostrzewskiego, 62-010 Pobiedziska Poland
    • http://spweglewo.biposwiata.pl Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Prof. Józefa Kostrzewskiego w Węglewie tel: 618177046, e-mail: szkolaweglewo@wp.pl 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej im. Prof. Józefa Kostrzewskiego w Węglewie możliwy jest pod numerem tel. 618177046. 3. Dane osobowe Pana/i/ będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych oraz Kodeksu Pracy – Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 108). Podstawą legalności przetwarzania są cele wynikające z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (realizacja statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce). 4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 5. Dane osobowe Pana/Pani będą przechowywane przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji lub innych przepisach prawa. 6. Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody – nie obowiązuje, jeśli dane przetwarzane są na podstawie przepisów prawa. 7. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych. 8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa pracy, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
   • Logowanie