• Ferie zimowe 2020

     • Rozpoczynamy ferie zimowe, a wraz z nimi czas odpoczynku, regenreacji i świetnej zabawy. 

      Dziękujemy służbie mundurowej za przyjęcie naszego zaproszenia i omówienie zasad bezpiecznej zabawy podczas ferii. Teraz nie tylko wiemy których miejsc w czasie zimy unikać, ale również jak pomóc innym w razie niebezpieczeństwa. 

       

      Wszystkim życzymy bezpiecznych ferii i bezpiecznego powrotu do szkoły :)

     • Dzień Babci i Dziadka

     • W środę, 22 stycznia najmłodsi uczniowie naszej szkoły zaprosili swoich dziadków na przedstawienie z okazji ich święta. Przedszkolaki oraz uczniowie klasy II i III zaprezentowali mały pokaz swoich umiejętności aktorskich, wokalnych oraz tanecznych. 

      Również dziadkowie zostali zaproszeni do zabawy, a po wspólnych tańcach otrzymali możliwość wykazania się w wielu ciekawych konkurencjach, jak na przykład wiązanie krawata, ubijanie jajka lub wbijanie gwoździa.  

      Wspólną zabawę zwieńczył słodki poczęstunek. 

      Wszystkim babciom i dziadkom jeszcze raz życzymy wszystkiego najlepszego! :) 

   • Kontakty

    • Szkoła Podstawowa w Węglewie im. prof. Józefa Kostrzewskiego
    • szkolaweglewo@wp.pl
    • 061 8177 046
    • Szkoła Podstawowa w Węglewie im. prof. J. Kostrzewskiego, 62-010 Pobiedziska
    • http://spweglewo.biposwiata.pl Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Prof. Józefa Kostrzewskiego w Węglewie tel: 618177046, e-mail: szkolaweglewo@wp.pl 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej im. Prof. Józefa Kostrzewskiego w Węglewie możliwy jest pod numerem tel. 618177046. 3. Dane osobowe Pana/i/ będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych oraz Kodeksu Pracy – Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 108). Podstawą legalności przetwarzania są cele wynikające z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (realizacja statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce). 4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 5. Dane osobowe Pana/Pani będą przechowywane przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji lub innych przepisach prawa. 6. Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody – nie obowiązuje, jeśli dane przetwarzane są na podstawie przepisów prawa. 7. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych. 8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa pracy, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
  • Galeria zdjęć

    brak danych