• Dzień rodziny
     • Dzień rodziny

     • 11 czerwca świętowaliśmy Dzień Rodziny. Uczniowie przygotowali występy artystyczne dla swoich rodziców. Następnie złożyli życzenia i zaprosili na słodki poczęstunek. Zdjęcia w galerii Dzień rodziny.

    • Bezpieczne wakacje
     • Bezpieczne wakacje

     • Dziś 13 czerwca wszyscy uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w warsztatach z pierwszej pomocy przedmedycznej oraz w spotkaniu z policjantem. Teraz mamy pewność, że wakacje będą bezpieczne. Dziękujemy pani Julii za poświęcony czas.

       

      Bezpieczne wakacje - Obrazek 1

    • Wycieczka klasy trzeciej.
     • Wycieczka klasy trzeciej.

     • 6 czerwca klasa trzecia wybrała sie na wycieczkę do Pobiedzisk. Odwiedziliśmy Ochotniczą Straż Pożarną, Bank SGB, Urząd Miasta i Gminy w Pobiedziskach oraz bibliotekę miejską gdzie uczestniczyliśmy w zajęciach w ramach akcji "Cała Polska Czyta Dzieciom". Wszyscy wróciliśmy pełni wrażeń i w dobrych humorach. Zdjęcia w galerii Wycieczka klasy trzeciej..

    • Przegląd twórczości Gniezno 2018
     • Przegląd twórczości Gniezno 2018

     • Nasi uczniowie w dniu 5 czerwca uczestniczyli w Jubileuszowym X Przeglądzie Twórczości Osób Niepełnosprawnych w Gnieźnie. Zaprezentowali  przedstawienie pt:"Piękna i Bestia" na deskach Teatru im. Aleksandra Fredry. Pomino tremy młodzi artyści zaprezentowali się świetnie i zostali nagrodzeni gromkimi brawami i słodkimi upominkami. Zdjecia w galerii Przegląd twórczości Gniezno 2018.

   • Kontakty

    • Szkoła Podstawowa w Węglewie im. prof. Józefa Kostrzewskiego
    • szkolaweglewo@wp.pl
    • 061 8177 046
    • Szkoła Podstawowa w Węglewie im. prof. J. Kostrzewskiego, 62-010 Pobiedziska
    • http://spweglewo.biposwiata.pl Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Prof. Józefa Kostrzewskiego w Węglewie tel: 618177046, e-mail: szkolaweglewo@wp.pl 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej im. Prof. Józefa Kostrzewskiego w Węglewie możliwy jest pod numerem tel. 618177046. 3. Dane osobowe Pana/i/ będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych oraz Kodeksu Pracy – Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 108). Podstawą legalności przetwarzania są cele wynikające z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (realizacja statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce). 4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 5. Dane osobowe Pana/Pani będą przechowywane przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji lub innych przepisach prawa. 6. Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody – nie obowiązuje, jeśli dane przetwarzane są na podstawie przepisów prawa. 7. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych. 8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa pracy, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
   • Logowanie