• Laureaci Gminnego Konkursu Historycznego
     • Laureaci Gminnego Konkursu Historycznego

     • Miło nam poinformować, że nasi uczniowie Bartosz Dembiński i Kacper Saukens z klasy VII zdobyli kolejno II miejsce w konkursie wiedzowym w Gminnym Konkursie Historycznym 100- lecie odzyskania przez Polskę niepodległości oraz III miejsce w prezentacjach w Gminnym Konkursie Historycznym 100- lecie Powstania Wielkopolskiego: sylwetki Powstańców. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

    • Pierwsze miejsce w konkursie gminnym!
     • Pierwsze miejsce w konkursie gminnym!

     • Miło nam poinformować, że grupa przedszkolno - świetlicowa brała udział w gminnym konkursie plastycznym "Ekopodróżnik" organizowanym przez UMiG w Pobiedziskach, zajęła pierwsze miejsce. Uczniowie odebrali nagrody i gratulacje od Pana burmistrza i komisji konkursowej. Naszym uczniom oraz Pani Katarzynie Płoska, która koordynowała ten projekt serdecznie gratulujemy!

      http://www.pobiedziska.pl/nagrody-dla-przedszkolakow-rozdane/

      Pierwsze miejsce w konkursie gminnym! - Obrazek 1

       

    • Wizyta w straży pożarnej
     • Wizyta w straży pożarnej

     • Dnia 8 maja 2018 roku uczniowie z klasy I i oddziału przedszkolnego udali się do centrum edukacyjnego "Ognik" działającego przy Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. Uczestniczyli tam w zajęciach dotyczących bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Serdeczne podziękowania kierujemy na ręce pana Huberta Cichosza za umożliwienie nam pobytu w straży.

      Zdjęcia w galerii Wizyta w straży pożarnej.

   • Kontakty

    • Szkoła Podstawowa w Węglewie im. prof. Józefa Kostrzewskiego
    • szkolaweglewo@wp.pl
    • 061 8177 046
    • Szkoła Podstawowa w Węglewie im. prof. J. Kostrzewskiego, 62-010 Pobiedziska
    • http://spweglewo.biposwiata.pl Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Prof. Józefa Kostrzewskiego w Węglewie tel: 618177046, e-mail: szkolaweglewo@wp.pl 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej im. Prof. Józefa Kostrzewskiego w Węglewie możliwy jest pod numerem tel. 618177046. 3. Dane osobowe Pana/i/ będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych oraz Kodeksu Pracy – Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 108). Podstawą legalności przetwarzania są cele wynikające z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (realizacja statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce). 4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 5. Dane osobowe Pana/Pani będą przechowywane przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji lub innych przepisach prawa. 6. Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody – nie obowiązuje, jeśli dane przetwarzane są na podstawie przepisów prawa. 7. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych. 8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa pracy, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
   • Logowanie