• Wielkanocne życzenia

     • Zdrowych, Pogodnych Świąt Wielkanocnych, przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością.
      Radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół
      oraz wesołego "Alleluja".
       

       

      Życzą Dyrekcja oraz Grono Pedagogiczne wraz z uczniami.
       

       

       

           

    • Powitanie wiosny
     • Powitanie wiosny

     • W pierwszy dzień kalendarzowej wiosny uczniowe naszej szkoły udali się z kolorowym i głośnym pochodem za gaikiem. Następnie spalili Marzanne, aby odgonić złą zimę. Wiosno witamy w Węglewie!

      Zdjęcia w albumie fotograficznym.

    • Balik karnawałowy
     • Balik karnawałowy

     • W tłusty czwartek  uczniowie klas młodszych i oddziału przedszkolnego bawili się na baliku karnawałowym. Oprócz tańców, konkursów i słodkiego poczestunku, dzieci miały okazję uczestniczyć w krótkim pokazie zumby. Serdeczne podziękowania dla Pani Pauliny Kwaśniewskiej za serce i poświęcony czas. Zdjęcia w albumie fotograficznym.

   • Kontakty

    • Szkoła Podstawowa w Węglewie im. prof. Józefa Kostrzewskiego
    • szkolaweglewo@wp.pl
    • 061 8177 046
    • Szkoła Podstawowa w Węglewie im. prof. J. Kostrzewskiego, 62-010 Pobiedziska
    • http://spweglewo.biposwiata.pl Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Prof. Józefa Kostrzewskiego w Węglewie tel: 618177046, e-mail: szkolaweglewo@wp.pl 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej im. Prof. Józefa Kostrzewskiego w Węglewie możliwy jest pod numerem tel. 618177046. 3. Dane osobowe Pana/i/ będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych oraz Kodeksu Pracy – Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 108). Podstawą legalności przetwarzania są cele wynikające z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (realizacja statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce). 4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 5. Dane osobowe Pana/Pani będą przechowywane przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji lub innych przepisach prawa. 6. Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody – nie obowiązuje, jeśli dane przetwarzane są na podstawie przepisów prawa. 7. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych. 8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa pracy, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
  • Galeria zdjęć

    brak danych