• Zbiórka darów dla dzieci z domu dziecka.
     • Zbiórka darów dla dzieci z domu dziecka.

     • Jak co roku Samorząd Uczniowski prowadzi zbiórkę darów dla dzieci z Domu Dziecka w Gnieźnie. Zbieramy zabawki (nowe), artykuły higieniczne i pielęgnacyjne, książki, słodycze, przybory szkolne. Dary przynosimy do dnia 18 grudnia. Zapraszamy do włączenia się w akcję.

    • Warsztaty "Operacja: inwentaryzacja"
     • Warsztaty "Operacja: inwentaryzacja"

     •  Dnia 8.11. br. naszą szkołę odwiedzili członkowie Stowarzyszenia Promocji Dziedzictwa "Kasztelania Ostrowska".

      Pewien czas temu grupa wolontariuszy realizowała projekt "Wolontariat dla dziedzictwa" przy Narodowym Instytucie Dziedzictwa w Warszawie. Uczestnicy chodzili po południowo - zachodniej części Regionu Kasztelanii Ostrowskiej i spisywali walory dziedzictwa kulturowo - historycznego. Na podstawie swoich badań, obserwacji stowrzyli scenariusze zajęć warsztatowych, w których dziś uczestniczyliśmy. Ich praca ma na celu przywracanie pamięci o nazwie Kasztelania oraz promocję tej krainy.

      Warto podkreślić, że wszyscy wolontariusze pochodzą z tego regionu i to oni próbują zachować pamięć o swojej "małej ojczyźnie".

      Więcej informacji można znaleźć na stronie www.kasztelaniaostrowska.pl oraz na Facebooku.

      Zdjęcia w galerii Warsztaty "Operacja: inwentaryzacja".

    • Bezpieczne pierwszaki
     • Bezpieczne pierwszaki

     • Uczniowie pierwszej klasy otrzymali od policjantów kamizelki odblaskowe. Zapoznali się z zasadami bezpiecznego poruszania się po drodze.

   • Kontakty

    • Szkoła Podstawowa w Węglewie im. prof. Józefa Kostrzewskiego
    • szkolaweglewo@wp.pl
    • 061 8177 046
    • Szkoła Podstawowa w Węglewie im. prof. J. Kostrzewskiego, 62-010 Pobiedziska
    • http://spweglewo.biposwiata.pl Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Prof. Józefa Kostrzewskiego w Węglewie tel: 618177046, e-mail: szkolaweglewo@wp.pl 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej im. Prof. Józefa Kostrzewskiego w Węglewie możliwy jest pod numerem tel. 618177046. 3. Dane osobowe Pana/i/ będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych oraz Kodeksu Pracy – Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 108). Podstawą legalności przetwarzania są cele wynikające z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (realizacja statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce). 4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 5. Dane osobowe Pana/Pani będą przechowywane przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji lub innych przepisach prawa. 6. Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody – nie obowiązuje, jeśli dane przetwarzane są na podstawie przepisów prawa. 7. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych. 8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa pracy, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
   • Logowanie