• Dowozy
     • Dowozy

     • DOWOZY  w dniu 4.09.2017

      PRZYWOZY   AUTOBUS :

      6:50  Pobiedziska -6:57 Kocanowo- 7:14 Latalice- 7:20 Podarzewo-7:25  Węglewo-

                7:30 Główna- 7:35 Pobiedziska Szkoła

       

      PRZYWOZY    BUS:

       7:30 Pobiedziska Szkoła-  7.45 Pomarzanki,

       7.52 Pobiedziska ul. Kiszkowska,  Węglewo Szkoła 7.58.

       

      ODWOZY 

      BUS około 10.00

      Autobus po zakończeniu w ZS W Pobiedziskach

      Godziny dowozu autobusem takie same jak w ubiegłym roku.

      Rozkład w zakładce dla rodziców.

       

      Dowozy  Busem    rok szkolny 2017/2018    od 5 września 2017

      Przywozy: poniedziałek-wtorek-środa –czwartek- piątek

      6.35 Pobiedziska

      6.45 Pomarzanki

      6.50 Pobiedziska ul. Kiszkowska

      7.00 Pobiedziska ul. Poznańska 45

      7.05 Letnisko/sklep/

      7.15 Biskupice OSP u. Główna

      7.25 Promno

      7.35 Pobiedziska Przedszkole ul. Różana

      7.40 ZS Pobiedziska

      7.50 Węglewo

      8.00 ZS Pobiedziska

      8.20 Wronczyn

      Odwozy: Poniedziałek, piątek  

      13.55 Węglewo

      14.05 Pobiedziska Szkoła –   przesiadka na Kociałkową Górkę o 14.10

      14.15. Pobiedziska Poznańska 45

      14.20   Letnisko

      14.30 Biskupice

      14.45 Pobiedziska ul. Kiszkowska

      14.50 Pomarzanki

      14.55 Szkoła Wronczyn

      15.15 Pobiedziska szkoła

       

       

      Odwozy: wtorek-środa czwartek -  Węglewo:14.50

       

      14.50 Węglewo

      15.00 Pobiedziska Szkoła –   przesiadka na Kociałkową Górkę o 15.10

      15.10. Pobiedziska Poznańska 45

      15.15   Letnisko

      15.25 Biskupice

      15.35 Szkoła Wronczyn

      15.40 Pomarzanki

      15.50 Pobiedziska  ul. Kiszkowska

      16.00 Pobiedziska  szkoła

       

       

   • Kontakty

    • Szkoła Podstawowa w Węglewie im. prof. Józefa Kostrzewskiego
    • szkolaweglewo@wp.pl
    • 061 8177 046
    • Szkoła Podstawowa w Węglewie im. prof. J. Kostrzewskiego, 62-010 Pobiedziska
    • http://spweglewo.biposwiata.pl Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Prof. Józefa Kostrzewskiego w Węglewie tel: 618177046, e-mail: szkolaweglewo@wp.pl 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej im. Prof. Józefa Kostrzewskiego w Węglewie możliwy jest pod numerem tel. 618177046. 3. Dane osobowe Pana/i/ będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych oraz Kodeksu Pracy – Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 108). Podstawą legalności przetwarzania są cele wynikające z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (realizacja statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce). 4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 5. Dane osobowe Pana/Pani będą przechowywane przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji lub innych przepisach prawa. 6. Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody – nie obowiązuje, jeśli dane przetwarzane są na podstawie przepisów prawa. 7. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych. 8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa pracy, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
   • Logowanie