• Zebrania z Rodzicami

   • Zebrania wychowawców klas z rodzicami w roku szkolnym 2021/2022


    I semestr roku szkolnego 2021/2022

    5-9 września 2021– zebrania wychowawców z rodzicami uczniów
    26-30 października 2021– zebrania wychowawców z rodzicami uczniów
    13 grudnia 2021 – konsultacje dla rodziców połączone z informacją o zagrożeniu ocenami niedostatecznymi i ocenami negatywnymi z zachowania

    II semestr roku szkolnego 2021/2022

    1-5 lutego 2022– zebrania z rodzicami dotyczące podsumowania I półrocza

    14-18 czerwca  2022– zebrania wychowawców z rodzicami uczniów