• Kodeks wychowanka świetlicy

    • KODEKS WYCHOWANKA ŚWIETLICY

      

     1.     Przychodzę do świetlicy zaraz po przybyciu do szkoły lub po skończonych zajęciach.

     2.     Wchodząc do świetlicy zgłaszam wychowawcy swoje przybycie.

     3.     Nie wychodzę ze świetlicy szkolnej bez zgody wychowawcy.

     4.     Nie oddalam się od wychowawcy podczas wyjść poza salę świetlicową.

     5.     Bawię się i pracuję w sposób bezpieczny dla siebie i innych.

     6.     Szanuję innych, nikomu nie dokuczam.

     7.     Biorę aktywny udział w zajęciach.

     8.     Staram się cicho pracować i bawić.

     9.     Słucham uważnie próśb i poleceń nauczyciela - staram się je jak najlepiej wykonać.

     10.   Nie przeszkadzam nauczycielom w prowadzeniu zajęć.

     11.    Nie przeszkadzam innym dzieciom w pracy i zabawie.

     12.  Dbam o porządek w sali.

     13.   Po skończonej zabawie i po zajęciach zawsze porządkuję swoje otoczenie.

     14.    Szanuję sprzęty i przedmioty będące na wyposażeniu świetlicy.

     15.     Szanuję cudzą i swoją własność.

     16.    Bez zgody właściciela nie ruszam cudzych rzeczy.

     17.    Dbam o higienę osobistą.

     18.    Myję ręce przed posiłkiem, gdy skorzystam z toalety, po powrocie z boiska.

     19.     Gdy w świetlicy spożywam posiłki i napoje siadam przy stoliku.

     20.    Pozostawiam w szatni ubrania wierzchnie.

      

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa w Węglewie im. prof. Józefa Kostrzewskiego
   • szkolaweglewo@wp.pl
   • 061 8177 046
   • Szkoła Podstawowa w Węglewie im. prof. J. Kostrzewskiego, 62-010 Pobiedziska Poland
   • http://spweglewo.biposwiata.pl Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Prof. Józefa Kostrzewskiego w Węglewie tel: 618177046, e-mail: szkolaweglewo@wp.pl 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej im. Prof. Józefa Kostrzewskiego w Węglewie możliwy jest pod numerem tel. 618177046. 3. Dane osobowe Pana/i/ będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych oraz Kodeksu Pracy – Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 108). Podstawą legalności przetwarzania są cele wynikające z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (realizacja statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce). 4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 5. Dane osobowe Pana/Pani będą przechowywane przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji lub innych przepisach prawa. 6. Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody – nie obowiązuje, jeśli dane przetwarzane są na podstawie przepisów prawa. 7. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych. 8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa pracy, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
  • Logowanie