• Kalendarz roku szkolnego 2022 / 2023


     Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych-1 września 2022r.

     Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych -23 czerwca 2023 r.


      

     Zajęcia dydaktyczno - wychowawcze :

     I półrocze od 1 września 2022 r. do 13 stycznia 2023 r.


     II półrocze od 1 lutego 2022 r. do 24 czerwca 2022 r.


      

     I półrocze

     Zimowa przerwa świąteczna

     23 grudnia 2022– 31 grudnia 2022


     Ferie zimowe

      30  stycznia 2023-12 lutego 2023


     II półrocze                                      Wiosenna przerwa świąteczna    06.04.2023 -11.04.2023                                                                                                                                   

     Egzamin ósmoklasisty
                      23-25 maja 2023

     Zakończenie roku szkolnego


     23 czerwca 2023 

     Ferie letnie

     24 czerwca – 31 sierpnia 2023