• Plan pracy SU

    • Plan pracy Samorządu Uczniowskiego w Szkole Podstawowej w Węglewie

     na rok szkolny 2022/2023

      

      

     Wrzesień

     Wybory do Samorządu Uczniowskiego

     Dzień Chłopca

     Spotkanie organizacyjne Samorządu Uczniowskiego

      

     Październik

     Organizacja uroczystej akademii z okazji Dnia Nauczyciela

     Przygotowanie upominków  dla nauczycieli

      

      

     Listopad

     Uroczystość wszystkich świętych – zapalenie zniczy na cmentarzu w Węglewie

     Konkurs na najładniejszą gazetkę z okazji Święta Niepodległości

     Konkurs Pieśni i Poezji Patriotycznej

     Dyskoteka andrzejkowa

     Andrzejki 

      

     Grudzień

      Mikołajki

     Życzenia świąteczne

     „W świątecznym nastroju” – konkurs na najpiękniejsza ozdobę choinkową


     Styczeń

     Tydzień Dobrych Manier

     Akcja „Bezpieczne ferie” – gazetki informacyjne w klasach

     „Loża Mistrzów” – podsumowanie pierwszego semestru

      

     Luty

     Włączenie w organizację Dnia Seniora

     Poczta Walentynkowa

     Dyskoteka - ostatki

      

     Marzec

     Kwiatek dla dziewczynki, koleżanki i dla pani

     Konkurs na Marzannę

     Powitanie wiosny

     Kolorowy dzień wiosenny

      

     Kwiecień

     Dzień na opak

     Tydzień czystości- Dbam o czystość - konkurs

      

      

     Maj

     Międzynarodowy dzień książki dla dzieci –  konkurs dla klas V – VI na opowiadanie-bajkę dla uczniów klas 0-III

     Gazetka z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja


      

     Czerwiec

     Dzień dziecka

     Podsumowanie pracy Samorządu Uczniowskiego

     Pożegnanie klas VIII

     Konkurs na najciekawszą gazetkę pt:"Bezpieczne wakacje"

      

      

      


      

      

      

      

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa w Węglewie im. prof. Józefa Kostrzewskiego
   • szkolaweglewo@wp.pl
   • 061 8177 046
   • Szkoła Podstawowa w Węglewie im. prof. J. Kostrzewskiego, 62-010 Pobiedziska Poland
   • http://spweglewo.biposwiata.pl Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Prof. Józefa Kostrzewskiego w Węglewie tel: 618177046, e-mail: szkolaweglewo@wp.pl 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej im. Prof. Józefa Kostrzewskiego w Węglewie możliwy jest pod numerem tel. 618177046. 3. Dane osobowe Pana/i/ będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych oraz Kodeksu Pracy – Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 108). Podstawą legalności przetwarzania są cele wynikające z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (realizacja statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce). 4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 5. Dane osobowe Pana/Pani będą przechowywane przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji lub innych przepisach prawa. 6. Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody – nie obowiązuje, jeśli dane przetwarzane są na podstawie przepisów prawa. 7. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych. 8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa pracy, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
  • Logowanie