• Plan pracy SU

        • Plan pracy Samorządu Uczniowskiego w Szkole Podstawowej w Węglewie

          na rok szkolny 2020/2021

           

           

          Wrzesień

          Wybory do Samorządu Uczniowskiego

          Dzień Chłopca

          Spotkanie organizacyjne Samorządu Uczniowskiego

           

          Październik

          Organizacja uroczystej akademii z okazji Dnia Nauczyciela

          Przygotowanie upominków  dla nauczycieli

           

           

          Listopad

          Uroczystość wszystkich świętych – zapalenie zniczy na cmentarzu w Węglewie

          Konkurs na najładniejszą gazetkę z okazji Święta Niepodległości

          Konkurs Pieśni i Poezji Patriotycznej

          Dyskoteka andrzejkowa

          Andrzejki 

           

          Grudzień

           Mikołajki

          Życzenia świąteczne

          „W świątecznym nastroju” – konkurs na najpiękniejsza ozdobę choinkową


          Styczeń

          Tydzień Dobrych Manier

          Akcja „Bezpieczne ferie” – gazetki informacyjne w klasach

          „Loża Mistrzów” – podsumowanie pierwszego semestru

           

          Luty

          Włączenie w organizację Dnia Seniora

          Poczta Walentynkowa

          Dyskoteka - ostatki

           

          Marzec

          Kwiatek dla dziewczynki, koleżanki i dla pani

          Konkurs na Marzannę

          Powitanie wiosny

          Kolorowy dzień wiosenny

           

          Kwiecień

          Dzień na opak

          Tydzień czystości- Dbam o czystość - konkurs

           

           

          Maj

          Międzynarodowy dzień książki dla dzieci –  konkurs dla klas V – VI na opowiadanie-bajkę dla uczniów klas 0-III

          Gazetka z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja


           

          Czerwiec

          Dzień dziecka

          Podsumowanie pracy Samorządu Uczniowskiego

          Pożegnanie klas VIII

          Konkurs na najciekawszą gazetkę pt:"Bezpieczne wakacje"

           

           

           


           

           

           

           

    • Kontakty

      • Szkoła Podstawowa w Węglewie im. prof. Józefa Kostrzewskiego
      • szkolaweglewo@wp.pl
      • 061 8177 046
      • Szkoła Podstawowa w Węglewie im. prof. J. Kostrzewskiego, 62-010 Pobiedziska
      • http://spweglewo.biposwiata.pl Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Prof. Józefa Kostrzewskiego w Węglewie tel: 618177046, e-mail: szkolaweglewo@wp.pl 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej im. Prof. Józefa Kostrzewskiego w Węglewie możliwy jest pod numerem tel. 618177046. 3. Dane osobowe Pana/i/ będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych oraz Kodeksu Pracy – Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 108). Podstawą legalności przetwarzania są cele wynikające z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (realizacja statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce). 4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 5. Dane osobowe Pana/Pani będą przechowywane przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji lub innych przepisach prawa. 6. Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody – nie obowiązuje, jeśli dane przetwarzane są na podstawie przepisów prawa. 7. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych. 8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa pracy, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
  • Galeria zdjęć

    • ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019
    • Wspominamy Dzień Rodziny
    • SPOTKANIE PIERWSZOKLASISTÓW ZE SŁUŻBAMI MUNDUROWYMI
    • Akcja " Bezpieczne wakacje "
    • Powitanie wiosny i warsztaty wielkanocne w Uzarzewie
    • Dzień liczby PI
    • Dzień Babci i Dziadka
    • Teatrzyk "Pinokio"
    • Akcja "Dobrze Cię widzieć"
    • Balik karnawałowy
    • Wycieczka- lizakowe warsztaty, Stary Rynek- koziołki
    • Jasełka i wspólne kolędowanie