• Historia


    •                              Historia naszego spotkania z Józefem Kostrzewskim

     1983
     -     Szkoła wystąpiła do Kuratorium Oświaty o nadanie imienia prof. Józefa Kostrzewskiego.

     1983/84 -  Zapoznano uczniów z historią Ostrowa Lednickiego i Biskupina.
                    Poznawano miejsca związane z życiem profesora: Strzeszynek,Krzyżowniki, Muzeum Archeologicznym w    
                    Poznaniu.           Spotkania z panią Marią Kostrzewską synową  profesora,panem Kwiatkowskim,który znał 
                    Kostrzewskiego,pracownikami    Muzeum Pierwszych Piastow na Lednicy. www.lednicamuzeum.pl

      


     25.02.1985 - W setną rocznicę urodzin profesora Szkoła otrzymała Jego imię.


     09.03.1985 - Uczniowie wzięli udział w sesji popularno-naukowej poświęconej 100 rocznicy urodzin Patrona.

      

     25.02.1986 - Uroczyście obchodzono pierwszą rocznicę nadania szkole imienia. Od tego czasu każdego roku szkoła obchodzi  
                      uroczyście Dzień Patrona. Uczniowie biorą udział w konkursie wiedzy o Patronie, wyjeżdżają na wycieczki do
                      Biskupina, Ostrowa Lednickiego, Krzyżownik i Muzeum Archeologicznego w Poznaniu.

      

     26.02.1994 -    Odbyło się w szkole uroczyste spotkanie ,, Koła Miłośników Pobiedzisk " poświęcone działalności Józefa
                      Kostrzewskiego.

      

     25.02.1995 - Dziesiątą rocznicę nadania szkole imienia obchodzono z udziałem pani Marii Kostrzewskiej ,władz gminnych oraz 
                     delegacji ze szkoły Nr 57 w Poznaniu.

     23.10.1995 – Poznając pracę archeologa dzieci czynnie uczestniczyły w pracach wykopaliskowych Ostrowie Lednickim.

     09.10.1999 - Instytut Prahistori UAM organizuje uroczystość z okazji 30 rocznicy śmierci profesora Kostrzewskiego.