• PIKNIK NAUKOWY UAM 2004

    •        Węglewo to wieś z bogatymi tradycjami, ponieważ tu urodził się jeden z założycieli UAM w Poznaniu prof. Józef  Kostrzewski. W tym roku przypadła 85 rocznica utworzenia Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, dlatego część uroczystości rocznicowych odbyła się również w  Węglewie. Jej organizatorami byli :Sołectwo Węglewo, Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska, Szkoła Podstawowa  im .prof. J. Kostrzewskiego w Węglewie  oraz Oddział Regionalny PTTK W Pobiedziskach.

             Zorganizowany z tej okazji Festyn  w dniu 8 maja 2004 roku  rozpoczął „PIKNIK NAUKOWY”     obejmujący  pokazy doświadczeń  przygotowanych  przez  pracowników naukowych Wydziału Fizyki i Chemii UAM  oraz  prezentacje  archeologów z Biskupina.

     W samo południe ruszyła meta I Zlotu Rowerowego Sympatyków UAM-Węglewo 2004, którego Honorowym Patronem był Rektor  UAM  prof. Stanisław Lorenc, a Honorowym Komandorem Senator RP dr W.Łęcki.

                 Przybywający na metę rajdu przywitały wspaniałe występy artystyczne i pokazy wszystkich gminnych placówek oświatowych oraz akrobacje lotnicze  w wykonaniu pilotów z Areoklubu  Poznańskiego. O godz.15.00 rozpoczęła się oficjalna część uroczystości rocznicowych prowadzona pod hasłem „UAM-NASZ  UNIWERSYTET” z udziałem Marszałka Województwa Wielkopolskiego S. Mikołajczaka i Rektorów Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Gospodarze uroczystości Burmistrz  M. Podsada  i Sołtys wsi Węglewo M. Godek powitali przybyłych gości; marszałka, senatorów, posłów, radnych powiatowych i gminnych oraz delegację UAM. 

              
     Po kurtuazyjnych wystąpieniach gospodarzy i gości oraz okolicznościowym, bardzo ciekawym programie artystycznym w wykonaniu  dzieci z naszej szkoły oraz Zespołu Pieśni i Tańca „Wiwaty” z  OKiS w Pobiedziskach, oficjalne delegacje złożyły wiązanki kwiatów przy tablicy upamiętniającej miejsce urodzenia Józefa Kostrzewskiego, jednego z czterech założycieli Uniwersytetu Poznańskiego oraz na grobach jego rodziców. Wieczorem mimo niesprzyjających warunków pogodowych odbyła się zabawa ludowa dla wszystkich mieszkańców naszej gminy.

      

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa w Węglewie im. prof. Józefa Kostrzewskiego
   • szkolaweglewo@wp.pl
   • 061 8177 046
   • Szkoła Podstawowa w Węglewie im. prof. J. Kostrzewskiego, 62-010 Pobiedziska
   • http://spweglewo.biposwiata.pl Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Prof. Józefa Kostrzewskiego w Węglewie tel: 618177046, e-mail: szkolaweglewo@wp.pl 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej im. Prof. Józefa Kostrzewskiego w Węglewie możliwy jest pod numerem tel. 618177046. 3. Dane osobowe Pana/i/ będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych oraz Kodeksu Pracy – Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 108). Podstawą legalności przetwarzania są cele wynikające z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (realizacja statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce). 4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 5. Dane osobowe Pana/Pani będą przechowywane przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji lub innych przepisach prawa. 6. Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody – nie obowiązuje, jeśli dane przetwarzane są na podstawie przepisów prawa. 7. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych. 8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa pracy, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
  • Logowanie