• XI Gminny Konkurs Piosenki
     • XI Gminny Konkurs Piosenki

     • XI Gminny Konkurs Piosenki  -  PIOSENKA  PATRIOTYCZNA

      WĘGLEWO 2016

      Dnia 21 kwietnia bieżącego roku w Szkole Podstawowej im. prof. Józefa Kostrzewskiego w Węglewie odbył się XI Gminny Konkurs Piosenki. Tematem przewodnim tegorocznych zmagań była  Piosenka  patriotyczna.

      Uczniowie ze wszystkich szkół podstawowych z terenu gminy Pobiedziska rywalizowali i prezentowali swoje utwory w dwóch kategoriach wiekowych.

      Profesjonalne JURY w składzie: Halina  Benedyk, Małgorzata Hoff i Hanna Borucka  wyróżniło następujących uczniów:

      Kategoria klas I – III

      I miejsce – ALICJA  KAWARSKA, SP  WRONCZYN

      II miejsce – MAJA  SZCZEPAŃSKA,  SP  JERZYKOWO

      III miejsce – MARIANNA  KOWALSKA,  SP  JERZYKOWO

      Wyróżnienia otrzymali:

      ZOFIA  JĘDROSZKOWIAK, SP BISKUPICE

      EMILIA  CIEŚLA,  SP  WĘGLEWO

      AMELIA  PALACZ,  SP  WĘGLEWO

      JOANNA  ZIÓŁKOWSKA,  SO  WĘGLEWO

       

      Kategoria klas IV-VI

      I miejsce – ALEKSANDER  ŁEPSKI,  SP  WĘGLEWO

      II miejsce – ALEKSANDRA  PASTOR, SP POBIEDZISKA - LETNISKO

      III miejsce – MARTYNA MIKOŁAJCZAK, SP BISKUPICE

      III miejsce  ex aequo – JULIA  BARTLITZ,  SP  POBIEDZISKA

      Wyróżnienia otrzymali:

      MATYLDA  WALKOWIAK, SP POBIEDZISKA

      KATARZYNA  POTOCKA,  SP  JERZYKOWO

      MARTA  OSAK,  SP  BISKUPICE

      WERONIKA  JANISZEWSKA, SP  WRONCZYN

      Organizatorzy dziękują sponsorom za hojność i pomoc w zakupie nagród oraz w oprawie całego konkursu: Firmie TIP – TOPOL w Pobiedziskach, Pobiedzisko - Goślińskiemu Bankowi Spółdzielczemu oraz Urzędowi Miasta i Gminy Pobiedziska, a w szczególności Pani Burmistrz, która zaszczyciła naszą imprezę swoją obecnością i włączyła się czynnie we wspólne śpiewanie piosenek patriotycznych.

      Fotorelacja w zakładce Album fotograficzny.

    • Wizyta Policjantów.
     • Wizyta Policjantów.

     • W piątek uczniowie naszej szkoły spotkali się z policjantami. Panowie przypomnieli zasady bezpiecznego poruszania sie po drodze oraz rozdali odblaski.

    • Sukces naszych uczniów i przedszkolaków!
     • Sukces naszych uczniów i przedszkolaków!

     • za Pobiedziski  Ośrodek Kultury:

      Komisja w oparciu o regulamin konkursu na „Najpiękniejszą Kartkę Wielkanocną” oceniła przedstawione do oceny prace doceniając pomysłowość, ogromny wkład pracy oraz pomysłowe zastosowanie użytych materiałów.

                      Komisja postanowiła ocenić prace w następujący sposób:

      W kategorii przedszkolaki przyznano następujące miejsca:

                  I           Klaudia Wojdanowicz - Węglewo

      II         Julka Stasiak - Węglewo

      III       Nadia Gryczyńska– Węglewo

      Wyróżnienia: - Daniel Cieśla, Maja Zimna, Julia Cieśla wszyscy z Węglewa

       

      W kategorii dzieci  kl. I-III ze szkół podstawowych

                  II         Joanna Żółkowska - Węglewo

                  II         Julia Orłowska - Węglewo

      Wyróżnienia: –  Kinga Godek Węglewo

       

      W kategorii dzieci  kl. IV-VI ze szkół podstawowych

                  Wyróżnienia: - Patryk Zetlerowicz Węglewo, Jakub Dreczkowski Węglewo

       

      Wszystkim gratulujemy!

       

    • Spotkanie z geologiem
     • Spotkanie z geologiem

     • Naszą szkołę odwiedził pan geolog na codzień pracujący w Państwowej Akademii Nauk w Warszawie. Przybliżył nam historię powstania naszej planety oraz prehistoryczny świat dinozaurów.

    • Konkurs KRUS ogłoszony
     • Konkurs KRUS ogłoszony

     • Dnia 22 marca w naszej szkole odbyło się spotkanie z przedstawicielem Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w ramach konkursu Bezpieczeństwo na wsi. Uczniowie dowiedzieli się o niebezpieczeństwach zagrażających im podczas prac rolniczych. Został ogłoszony konkurs plastyczny "Bezpiecznie na wsi - niebezpieczne atrakcje w wakacje".

       

    • Powitanie wiosny.
     • Powitanie wiosny.

     • W pierwszy dzień wiosny uczniowie klas młodszych postanowili hucznie pożegnać zimę. Przeszli barwnym korowodem przez Węglewo, a następnie spalili Marzannę. Tym samym wiosna w naszej szkole zagościła na całego. Zdjęcia w galerii Powitanie wiosny..

    • Zapraszamy!
     • Zapraszamy!

     • XI  GMINNY   KONKURS   PIOSENKI

       

      Tematyka tegorocznego konkursu:  PIOSENKA  PATRIOTYCZNA

       

      Dyrekcja oraz Grono  Pedagogiczne Szkoły Podstawowej im. prof. Józefa Kostrzewskiego w Węglewie serdecznie zapraszają do wzięcia udziału
      w XI Gminnym Konkursie Piosenki Dziecięcej, który odbędzie się w naszej placówce dnia 21 kwietnia 2016 r. (w czwartek) o godz. 9.00.

      LINK:  karta zgłoszenia XI__GMINNY___KONKURS___PIOSENKI__2016.docx

    • Serdeczne podziękowania
     • Serdeczne podziękowania

     • W imieniu społeczności węglewskiej szkoły szczególnie serdecznie dziękujemy spółce Axis Group z Pobiedzisk za sfinansowanie dwóch wycieczek szkolnych. Umożliwiły one naszym uczniom świąteczne spotkanie w bajkowej krainie bombek, jak również niezapomnianą wyjątkową lekcję historii w ICHOT Brama Poznania.
    • Podziękowania
     • Podziękowania

     • Samorząd Uczniowski dziękuje wszystkim osobom, które włączyły się w zbiórkę darów dla dzieci z Domu Dziecka w Gnieźnie.

      Wszyskie zebrane artykuły zostały dzisiaj przekazane do Domu Dziecka.

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa w Węglewie im. prof. Józefa Kostrzewskiego
   • szkolaweglewo@wp.pl
   • 061 8177 046
   • Szkoła Podstawowa w Węglewie im. prof. J. Kostrzewskiego, 62-010 Pobiedziska
   • http://spweglewo.biposwiata.pl Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Prof. Józefa Kostrzewskiego w Węglewie tel: 618177046, e-mail: szkolaweglewo@wp.pl 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej im. Prof. Józefa Kostrzewskiego w Węglewie możliwy jest pod numerem tel. 618177046. 3. Dane osobowe Pana/i/ będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych oraz Kodeksu Pracy – Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 108). Podstawą legalności przetwarzania są cele wynikające z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (realizacja statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce). 4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 5. Dane osobowe Pana/Pani będą przechowywane przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji lub innych przepisach prawa. 6. Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody – nie obowiązuje, jeśli dane przetwarzane są na podstawie przepisów prawa. 7. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych. 8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa pracy, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
 • Galeria zdjęć

   brak danych