• Święto Niepodległości
     • Święto Niepodległości

     •  Dnia 9 listopada 2018r obchodziliśmy setną rocznicę odzyskania niepodległości. Z tej okazji II klasa w formie przedstawienia opowiedziała jak doszło do tego historycznego dnia. Każda z klas przygotowała  plakaty ukazujące fakty dzięki którym nasz kraj widnieje na mapach. PRZYŁĄCZYLIŚMY SIĘ DO BICIA REKORDU DLA NIEPODLEGŁEJ ODŚPIEWUJĄC HYMN POLSKI. Zdjęcia w  galerii Święto Niepodległości.

    • Dzień Edukacji Narodowej
     • Dzień Edukacji Narodowej

     • Dnia 17 września 2018 r. w naszej szkole obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej. Uczniowie poszczególnych klas w formie inscenizacji dziękowali Nauczycielom i Pracownikom szkoły za włożony trud w kształcenie młodego pokolenia. Nie obyło się bez przeprosin za różne psoty, ale też nie zabrakło wzruszających życzeń zachęcających do dalszej pracy. Zdjęcia w galerii Dzień Edukacji Narodowej

     • Zmiana rozkładu jazdy od 26 listopada 2018

     • Przywozy autobus 474

       

       Latalice Szkoła-07:20, Latalice Wieś-07.22, Latalice Sklep-07:24,   Podarzewo-07:27 ,

      Węglewo Szkoła-07:32.

       

      Odwozy 

        Węglewo-15:07, Podarzewo-15:12, Latalice Sklep-15:15, Latalice Wieś-15:17, Latalice Szkoła 15:19,

       

       

       

    • Obchody 100 lecia odzyskania niepodległości
     • Obchody 100 lecia odzyskania niepodległości

     • Szkolne obchody Dnia Niepodległości

      11 listopada 2018 roku przypada 100 rocznica odzyskania przez Polskę Niepodległości.

      Nasza szkoła przyłączyła się do akcji ,,Rekord dla Niepodległej” . W piątek 9 listopada o godzinie 11.11 dzieci razem z nauczycielami odśpiewają wszystkie zwrotki ,,Mazurka Dąbrowskiego”.

      Szkolne obchody rozpoczynamy zajęciami warsztatowymi w klasach o godzinie 9.35.

      Uczniowie będą przygotowywać do prezentacji informacje na temat ,, Drogi do niepodległości”

      O godzinie 10.30 klasa II przedstawi inscenizację ,, Póki my żyjemy” , a po niej nastąpi odśpiewanie hymnu narodowego.

      Następnie uczniowie klas IV- VIII zaprezentują rezultaty zajęć warsztatowych.

      Prosimy , żeby dzieci przyszły do szkoły w stroju galowym

    • Pasowanie na ucznia
     • Pasowanie na ucznia

     • Dnia 28 września 2018 roku przyjęliśmy pierwszoklasistów  w poczet uczniów naszej szkoły. Uroczyście ślubowali być dobrym i uczciwym, strzec honoru i dobrego imienia szkoły. Szanować swoich nauczycieli, pracowników szkoły i rodziców. Uczyć się tego co piękne, kochać swoją Ojczyznę. Po symbolicznym dotknięciu ołówkiem ramion dzieci przez Panią Dyrektor, mogli oficjalnie zacząć wypełniać złożone przyrzeczenia. Życzymy wytrwałości.

   • Kontakty

    • Szkoła Podstawowa w Węglewie im. prof. Józefa Kostrzewskiego
    • szkolaweglewo@wp.pl
    • 061 8177 046
    • Szkoła Podstawowa w Węglewie im. prof. J. Kostrzewskiego, 62-010 Pobiedziska
    • http://spweglewo.biposwiata.pl Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Prof. Józefa Kostrzewskiego w Węglewie tel: 618177046, e-mail: szkolaweglewo@wp.pl 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej im. Prof. Józefa Kostrzewskiego w Węglewie możliwy jest pod numerem tel. 618177046. 3. Dane osobowe Pana/i/ będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych oraz Kodeksu Pracy – Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 108). Podstawą legalności przetwarzania są cele wynikające z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (realizacja statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce). 4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 5. Dane osobowe Pana/Pani będą przechowywane przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji lub innych przepisach prawa. 6. Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody – nie obowiązuje, jeśli dane przetwarzane są na podstawie przepisów prawa. 7. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych. 8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa pracy, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
  • Galeria zdjęć

    brak danych